Traumacel TAF Light

Vysoce účinná inovovaná hemostatická síťka

Traumacel TAF Light je vysoce účinná hemostatická síťka z oxidované celulózy. Traumacel TAF Light zajišťuje rychlou a efektivní hemostázu, minimalizuje peroperační a časné postoperační krevní ztráty a komplikace, eliminuje rizika pro krevní převody, má významné antibakteriální účinky, podílí se na akceleraci biochemických procesů a podporuje proces hojení.

Traumacel TAF Light představuje jedinečnou formu oxidované celulózy vhodnou pro zástavu kapilárního venózního a velmi malého arteriálního krvácení, k zástavě difúzního krvácení z resekčních ploch parenchymatózních orgánů, svalů či ohraničených tělních dutin. Díky svým jediněčným vlastnostem, jako je větši flexibilita, nasákavost, přilnavost a rychlá efektivní hemostáza, zlepšuje operativní techniku. Mechanické vlastnosti Traumacelu TAF Light zajišťují velmi dobrou manipulovatelnost i po nasáknutí krví, a tím je Traumacel TAF Light velmi vhodný pro laparoskopické či endoskopické operace.

Traumacel TAF Light je absolutně biodegradabilní, stoprocentně biokompatibilní a atraumatický. V organismu se dokonale vstřebává a nemusí se odstraňovat z rány, což eliminuje riziko recidivy krvácení, traumatizace pacienta a narušení hojivého procesu.

Traumacel TAF Light se v organismu vstřebává do 8 dní od aplikace. Absorpce závisí na několika faktorech zahrnujících použité množství, stupeň saturace krví a charakter okolní tkáně. Zbytky produktu ve tkáních a buňkách nezpůsobují eventuální pozdní nežádoucí dráždění.

Traumacel TAF Light snižuje náklady na léčbu.

Indikace

Traumacel TAF Light je vhodný pro použití ve všeobecné a digestivní chirurgii, plastické chirurgii, cévní a hrudní chirurgii, neurochirurgii, ortopedii, gynekologii, urologii, stomatologii a dalších příbuzných oborech. Velká aplikační šíře umožňuje použití u výkonů prováděných klasicky, laparoskopicky, v robotické chirurgii i u endoskopických zákroků. Traumacel TAF Light je vhodný k zástavě difúzního kapilárního, venózního a malého arteriálního krvácení, ale také k prevenci krvácení v časném pooperačním průběhu. Traumacel TAF Light představuje jedinečnou formu použití ve všech oblastech zástavy difúzního krvácení z resekčních ploch parenchymatózních orgánu, svalů či ohraničených tělních dutin (např. malé pánve) bez kontraindikací.

 • Neurochirurgie – krvácení z klenby lebeční při kraniotomii a natržení tvrdé pleny mozkové; krvácení ze spongiózní vrstvy, např. po trepanaci; durální krvácení, po extirpaci nádoru; kraniální durální hemoragie; krvácení z mozkového parenchymu. V závislosti na druhu neurochirurgické operace, zvyklosti a zkušenosti operatéra je možné po zastavení krvácení hemostatickou síťku vyjmout. Při použití v blízkém okolí otvorů či přímo v otvorech v kostí, oblasti kostních spojení, míchy, mozku nebo mozkových nervů, by měla být věnována pozornost tomu, aby se zabránilo přeplnění a útlaku (může docházet k rozšíření retikula při absorpci tělních tekutin ) a tím vzniku možných nervových poškození.
 • Onkochirurgie – velké uplatnění nachází Traumacel TAF light v onkochirurgii po extirpaci nádorů, kde lůžka nádoru jsou velmi silně prokrvena a riziko krevních ztrát a následných krevních transfuzí je vysoké.
 • Hrudní a cévní chirurgie – při krváceních, k nimž může dojít během zákroků s použitím mimotělního oběhu; při perikardektomii po odstranění srůstů perikardu a pleury; při krvácení ze suturálních kanálů, tj. po cévních anastomózách; při operacích hrudní stěny; při krvácení z plicního parenchymu po poranění či resekci; při léčbě krvácení z lůžka nádoru; při krvácení epikardu, po rozrušení srůstů kolem srdce
 • Plastická chirurgie – při kosmetických operacích; u složitých rekonstrukčních zákroků; při rekonstrukci patra; při posttraumatických kožních reakcích, popáleninách, krvácení z místa odnětí dárcovských štěpů; při krvácení ze spongiózní tkáně; při krvácení ze sliznice dutiny ústní; po resekcích nádorů; při zástavě mokvání a pro podporu hojení
 • Urologická chirurgie – při léčbě krvácení z nádorů; při operacích parenchymu; při prostatektomiích; při hysterektomiích; po odstranění cervikálních karcinomů; po odstranění fibroidů
 • Chirurgie měkkých tkání – na rány v játrech po resekcích; při cholecystektomiích; jako podpůrný prostředek při ruptuře jater; při biopsiích jater; v rektální chirurgii; po rozrušení srůstů; při rupturách pouzdra sleziny; v chirurgii štítné žlázy; při zástavě mokvání ran, pro podporu hojení
 • Gynekologie – při krvácení během operativních zákroků na děloze a krčku dělohy (konizace); při rozrušování srůstů v malé pánvi a Douglasově prostoru; při léčbě krvácení z nádorů; při hysterektomiích; po odstranění cervikálních karcinomů
 • Stomatologie – operace sinus lift, především při oddělení Schneideriánské membrány od vnitřního povrchu, při ošetření postextrakčních ran; při maxilofaciálních zákrocích; pro snížení zánětlivých komplikací; náhrada za Traumacel Dent – smotat síťku do ruličky, vložit do alveolu po extrahovaném zubu a skousnout přes tampon.

Kontraindikace: zástava tepenného krvácení

Složení: oxidovaná celulóza

Přidat do košíku

Rozměr Kód VZP Počet kusů ZUM Cena s DPH (15%) Počet
1,5 x 5 cm 0081946 10 ZUM pro 1 ks 1232.80 Kč
7,5 x 5 cm 0081947 10 ZUM pro 1 kus 1452.40 Kč
12,5 x 5 cm 0081948 10 ZUM pro 1 kus 1537.50 Kč
35 x 5 cm 0081949 10 ZUM pro 1 kus 2802.50 Kč
20 x 10 cm 0081950 10 ZUM pro 1 kus 3017.60 Kč

Galerie

Traumacel TAFTraumacel TAF
Traumacel TAF
Mechanismus účinku Traumacelu TAFMechanismus účinku Traumacelu TAF
Mechanismus účinku Traumacelu TAF
Traumacel TAFTraumacel TAF
Traumacel TAF
Aplikace přípravku Traumacel TAFAplikace přípravku Traumacel TAF
Aplikace přípravku Traumacel TAF
Aplikace přípravku Traumacel TAFAplikace přípravku Traumacel TAF
Aplikace přípravku Traumacel TAF
Aplikace přípravku Traumacel TAFAplikace přípravku Traumacel TAF
Aplikace přípravku Traumacel TAF
Traumacel TAF Light makroTraumacel TAF Light makro
Traumacel TAF Light makro
Traumacel TAF Light makroTraumacel TAF Light makro
Traumacel TAF Light makro

Vědecké reference

 • BENEŠ, A. Odborná expertisa: Vstřebatelné sterilní hemostyptické oxicelulózy Traumacel. Hradec Králové. 1979.
 • BioTest s.r.o. Krátkodobá implantace do podkožní tkáně potkana. Pardubice. 2000.
 • BioTest s.r.o. Zkouška cytotoxicity in vitro. Konárovice. 2007.
 • BioTest s.r.o. Skin Sensitization Test in Guinea Pigs. Konárovice. 2005.
 • BioTest s.r.o. Dermal Irritation/Corrosion Test in Rabbit. Konárovice. 2005.
 • BOGDÁLKOVÁ, D., HORNOVÁ, J. Hojení kostních defektů po aplikaci dentálních čípků na bázi karboxycelulózy. Praktické zubní lékařství 1986. roč. 34. str. 97–107.
 • DIENTSBIER, Z. Experimentální prověřování chemických vlastností a biologických účinků lokálního hemostatika Traumacelu (průběžná zpráva). 1982.
 • HLOUŠKOVÁ, D., SKÁLA, E., PROUZA, Z. Hemostatický účinek Traumacelu P u potkanů. Časopis lékařů českých. 1987. č. 24. str. 757–759.
 • HOFMAN, D., WILSON, J., POORE, S., CHERRY, G. W., RYAN, T. Can Traumacel be used in the treatment of chronic wounds? Journal of Wound Care. Září 2000. roč. 9. č. 8.
 • HORANSKÝ, M., REJHA, J. Působení oxicelulózy na akutně krvácející gastroduodenální vřed. Rozhledy v chirurgii. 1981. č. 2. str. 117–119.
 • HUGHES, M. A.,YANG, Y., CHERRY, G. W. Effect of Traumacel P on the growth of human dermal fibroblasts in vitro. Journal of Wound Care. Duben 2002. roč. 11. č. 4. str. 149–154.
 • CHEMILA, spol. s.r.o. Protokol o zkoušce č. 1020/2005. Posouzení deklarované účinnosti přípravku – bakteriostatická účinnost. Hodonín. 2005.
 • JEBAVÝ, L., BLÁHA, M., VŇÁSEK, J., MALÝ, J., ŠIROKÝ, O., PECKA, M. Použití Traumacelu při léčbě krvácivých komplikací u interních nemocných. Vojenské zdravotnické listy 1984. roč. 53. č. 5. str. 171–174.
 • KŘÍŽOVÁ,P., MÁŠOVÁ, L.,SUTTNAR, J., SALAJ, P., DYR, J. E., HOMOLA, J., PECKA, M. The influence of intrinsic coagulation pathway on blood platelets activation by oxidized cellulose. 2007. Wiley InterScience.
 • KOLLÁR, P., SUCHÝ, P., MUSELÍK, J., BAJEROVÁ, M., HAVELKA, P., SOPUCH, T. Hemostatické účinky oxidované celulosy. Česká a slovenská farmacie. 2008. roč. 57. č. 1. str. 11–16.
 • MONIMOTO Y., NIWA H., MINEMATSU K. Hemostatic management of tooth extractions in patients on oral antithrombotic therapy. J Oral Maxillofac Surg. Leden 2008. str. 51–57.
 • ONDRÍK L. Clinical experiences in the prevention of alveolitis after administration of Apernyl, Pharodoran and Traumacel D. Praktické zubní lékařství. Březen 1985. str. 54–62.
 • POLÍVKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J., JARÝ, J. Některé biochemické změny u potkanů po i.p. podání Traumacelu P. Časopis lékařů českých. 1983. č. 44. str. 1368–1370.
 • POSPÍŠIL, J., HLOUŠKOVÁ, D., ZADINOVÁ, M., SKÁLA, E., BLAŽEK, T. Vliv i.p. podání Traumacelu P na některé hemokoagulační testy u potkanů a králíků. Časopis lékařů českých. 1984. č. 42. str. 1276–1279.
 • POSPÍŠIL, J., SKÁLA, E., ZADINOVÁ, M., POUČKOVÁ, P., BLAŽEK, T. Toxicita a hematologické změny po i.p. podání Traumacelu P potkanům a králíkům. Časopis lékařů českých. 1984. č. 12. str. 350–353.
 • RYŠAVÁ, J., MÁŠOVÁ, L., DYR, J. E., SUTTNAR, J., SALAJ, P., DOSTÁLEK, J., MYŠKA, K., PECKA, M. Vliv oxidované celulózy na tvorbu fibrinu a krevní destičky. Časopis lékařů českých. 2002. str. 50–53.
 • SKÁLA, E., POSPÍŠIL, J.,POUČKOVÁ, P., VRANOVSKÁ, J., PALA, F. Příspěvek mechanismu účinku místního hemostatika Traumacelu P. Vnitřní lékařství. 1982. č. 5. str. 486–492.
 • SKŘIČKA, T. Klinické porovnání hemostatických prostředků (35 aplikací). Brno. 2004.
 • SLONKOVÁ, V. VAŠKŮ, V. Léčba chronických ulcerací. Využití oxidované celulózy. Medical Tribune 2007. roč. III. č. 21. str. B4.
 • SLONKOVÁ, V. XV. Slovenský angiologický kongres. Využití oxidované celulózy při hojení chronických bércových ulcerací. 2007. Tatranské Zruby.
 • SMÉKAL, M., CECAVA, J., ČERNÝ, P., VANĚK, J. Traumacel P ve stomatologické chirurgii (98 pacientů). Československá stomatologie. 1984. č. 1. str. 26–35. Přesný mechanismus účinku oxidované celulózy je předmětem dalšího výzkumu
 • SLIVKA T., NOVOTNÝ M., POTUZNÍKOVÁ B. Antimicrobial action of a repin bandage in periodontology. Praktické zubní lékařství. Červenec 1990. str. 161–164.
 • SMRČKA M. Použití oxicelulózy v neurochirurgii – technické poznámky (Surgicel). Rozhledy v chirurgii. 2001. č. 1. str. 12–15.

Klinické studie

Klinické porovnání hemostatických prostředků

Studie byla provedena na půdě Bakešovy nemocnice v Brně, po dobu 18 měsíců byly srovnávány přípravky Traumacel T a Traumacel TAF. Provedeno bylo 35 aplikací.

Využití Taumacelových preparátů k ošetření krvácení po exscisi perianálních duplikatur

Červenec 2008 - Červenec 2009

Retrospetivně-prospektivní studie probíhala mezi červencem 2008 a červencem 2009 na I. Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Zaměřila se na možnost ovlivnění hojení perianálních defektů po excisi perianální duplikatur pomocí preparátů Traumacel P, Traumacel S Dry a Traumacel Taf Light…

Použití vstřebatelného hemostyptika Traumacel TAF v onkologické chirurgii

2007

Klinické testování probíhalo na půdě Masarykova onkologického ústavu v Brně, v jeho průběhu byl přípravek použit v 58 případech. Studie ověřila výbornou účinnost, velkou aplikační šíři, bezpečnost a jednoduchost použití přípravku Traumacel TAF v onkochirurgické operační praxi.Kauzistiky

Kazuistika – žena, 56 let

Klientka, 56let s chronickou renální insuficienci, po transplantaci ledvin. V pooperačním období se následkem imunosuprese objevila alární pneumonie vpravo s empyémem hrudníku vpravo.

Kazuistika – žena, 36 let

Pacientka (36) , při mimotělním oběhu provedena náhrada aortální chlopně mechanickou protézou. Po dekanylaci a podání protaminu krvácení okolo stehů.

Kazuistika – žena, 47 let

47 letá žena s podezřením na nádorové postižení vaječníků. Jednalo se o stav po opakovaných operacích v dutině břišní, po odstranění celého tlustého střeva i konečníku pro karcinom a polyposu v MOÚ v letech 2002 –2004.


Kazuistika – muž, 54 let

54 letý muž byl vyšetřen pro rostoucí resistenci v dutině břišní, kterou pozoroval řadu měsíců. Po vyšetření a přípravě byl operován v okresní nemocnici, kde stav uzavřen jako inoperabilní pro přílišnou velikost nádoru se zavzetím okolních struktur.

Kazuistika – žena, 61 let

61 letá pacientka H.E. byla odeslána s podezřením na pokročilý cervikální karcinom s infiltrací obou parametrií v síle 3–4prstů ke skeletu, současně s nálezem obrovské myomatozní dělohy celkové velikosti 18×23cm, dosahující téměř po processus xyphoideus.

Kazuistika – žena, 52 let

Při jakémkoli chirurgickém výkonu, bez ohledu na velikost ranné plochy, délky a složitosti operačního výkonu je jednou ze zásad jednoznačné a pečlivé stavění krvácení.


KAZUISTIKA - MUŽ 56 LET, FIBRÓZNÍ DYSPLÁZIE ŽEBER A PÁTEŘE - MULTIOBOROVÉ ŘEŠENÍ

Souhrn
Na kazuistice 56 – letého muže s multicentickou fibrózní dysplázií 5. a 6. žebra a těl hrudních obratlů, demonstrují autoři léčebný postup hrudního chirurga a neurochirurga. Nádor utlačoval pravé plicní křídlo a tvorbou pleurálních výpotků působil dušnost. Část nádoru vrůstala do míšního kanálu a utlačovala míchu. Nemocný byl vyšetřován na různých pracovištích, k chirurgickému řešení se přistoupilo po vzniku spastické paraparézy dolních končetin. V akutní fázi se z laminektomie uvolnil útlak míchy, v druhé fázi se exstirpoval tumor hrudní stěny s resekcí postižených částí žeber a těl hrudních obratlů a ve třetí fázi se stabilizovala páteř s plastikou hrudní stěny. Nádor o velikosti 60×110×80 mm měl hmotnost 1200 g. Velká resekční plocha byla zdrojem krvácení obtížně stavitelného, aplikací lokálního hemostatika Traumacel TAF se významně snížily krevní ztráty. Výsledek nás opravňuje doporučovat chirurgickou léčbu i monstrózních benigních nádorů ve spolupráci více chirurgických oborů.

Použití hemostatické síťky Traumacel TAF Light při kardiochirurgické operaci

17.04.2013

Stredoslovenský ústav srdcovocievnych chorob a.s. MUDr. Ján Seleštiansky, PhD. MUDr. Imrich Beer


Videa

Resekce jater v cirhotickém terénu

Resekce jater v cirhotickém terénu.

Colon

Resekce colon sigmoideum.

Cyst

Laparoskopická resekce jaterní cysty.

Leg

Převaz po nefrektomii.

Liver

Ošetření krvácejícího lůžka žlučníku.

Thyroid

Totální thyreoidektomie.

Ulcer

Lokální ošetření bércového vředu.


Diskuse k produktu

Přidat nový příspěvek

Povinné údaje jsou nadpis, text a jméno. Vaše kontaktní informace nebudou nikde zveřejněny. Dodržujeme zásady ochrany osobních údajů.

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel TAF Light

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.