Často kladené dotazy

Traumacel TAF Light

Jaké jsou indikace a výhody Traumacelu TAF Light?

Na jaký typ krvácení je Traumacel TAF Light určen?

Traumacel TAF Light se používá k zástavě kapilárního, venózního, malého arteriálního krvácení a také k prevenci krvácení v časném pooperačním průběhu. Traumacel TAF Light je vhodný pro použití ve všech oblastech zástavy difúzního krvácení z resekčních ploch parenchymatózních orgánu, svalů či ohraničených tělních dutin (např. malé pánve) bez kontraindikací.

Pro které typy zákroků je Traumacel TAF Light vhodný?

Traumacel TAF Light je vhodný pro použití ve všech chirurgických oborech. Velká aplikační šíře umožňuje použití u výkonů prováděných klasicky, laparoskopicky, v robotické chirurgii, u endoskopických zákroků i v jednodenní chirurgii.

Jak rychle dochází k hemostáze?

K hemostáze dochází běžně do 1–2 minut. V některých případech je doba delší a závisí na intenzitě a druhu krvácení.

Jaké jsou výhody Traumacelu TAF Light?

Traumacel TAF light zajišťuje rychlou a efektivní hemostázu a minimalizuje peroperační a časné postoperační krevní ztráty a komplikace. Traumacel TAF light má také významné antibakteriální účinky, podílí se na akceleraci biochemických procesů a podporuje proces hojení. Je atraumatický nemusí se odstraňovat z místa aplikace. Je plně biodegradabilní a naprosto biokompatibilní.

Jak Traumacel TAF Light aplikovat?

Jak použít Traumacel TAF Light?

Aplikace je možná pouhým přiložením na požadované místo, jemným tlakem, fixací stehem, všitím do tkáně čí orgánu anebo jeho použít ve formě tamponády.

Dochází vždy k úplnému vstřebání Traumacelu TAF Light?

Ano, Traumacel TAF Light je plně vstřebatelný. K vstřebání dochází do 48 – 72 h v závislosti na intenzitě krvácení. Z organismu je zcela vyloučen do 21 dní.

Je potřeba Traumacel TAF Light odstraňovat z místa aplikace?

Traumacel TAF Light se v organismu dokonale vstřebává, nemusí se odstraňovat z místa aplikace, čímž odpadá eventuální obnovení krvácení, traumatizace pacienta a narušení hojivého procesu. Ponechání či odstranění hemostatické síťky je však plně v kompetenci lékaře. Při neurochirurgických operacích doporučujeme zvážit ponechání síťky v operační ráně.

Jaké množství hemostatické síťky je vhodné aplikovat?

Množství Traumacelu Taf záleží na intenzitě a druhu krvácení. V případě masívního krvácení, kdy dojde k rychlému prosáknutí hemostatické síťky, je možno aplikovat další vrstvu Traumacelu Taf.

Má Traumacel TAF Light nějaké vedlejší účinky, způsobuje alergie? Jaké jsou jeho kontraindikace?

Vyskytly se v souvislosti s aplikací Traumacelu TAF Light vedlejší účinky?

Dosud nejsou známé jakékoli vedlejší účinky po použití Traumacelu TAF Light. Preklinické i klinické testy a dlouholeté zkušenosti neodhalily žádné vedlejší účinky.

Vyskytly se již nějaké komplikace v souvislosti s podáním Traumacelu Taf?

Doposud nejsou známé žádné komplikace v souvislosti s podáním Traumacelu Taf. Traumacel TAF light je naprosto biokompatibilní a plně biodegradabilní.

Jsou známy alergické reakce při podání Traumacelu Taf?

Zkoušky alergizace ani dlouholeté zkušenosti doposud neprokázaly žádné alergické reakce po podání Traumacelu Taf. Traumacel TAF light je naprosto biokompatibilní.

Jaké jsou kontraindikace pro Traumacel TAF light?

Aplikace není vhodná pro zástavu tepenného krvácení.

Traumacel biodress

Co je Traumacel biodress a jaké jsou jeho přednosti?

Co je Traumacel biodress?

Traumacel biodress je unikátní přírodní krytí z oxidované celulózy k léčbě akutních a chronických ran

Jaké jsou účinky Traumacelu biodress?

Traumacel biodress v ráně zajišťuje příznivé vlhké mikroklima, má antibakteriální účinek, inaktivuje proteázy a podílí se na stabilizaci vnitřního prostředí v ráně. Významně podporuje granulaci a epitelizaci a snižuje bolest v ráně. Traumacel biodress je plně vstřebatelný, čímž zabraňuje traumatizaci a podporuje hojení. Traumacel biodress má rovněž hemostatické účinky.

V čem je Traumacel biodress unikátní?

Traumacel biodress významně urychluje hojení, především fázi granulace a epitelizace. U povleklých silně secernujících ran dochází k vyčištění a oživení spodiny a navození granulace. V případě aplikace na již čisté vygranulované rány dochází velmi rychle k epitelizaci jak z okrajů ran, tak z jejich centra. Traumacel biodress je vhodný na všechny typy ran (není určen na rány suché a nekrotické). Traumacel biodress výrazně snižuje bolest v ráně, čímž zlepšuje psychický i celkový stav klienta. Traumacel biodress je plně vstřebatelný, atraumatický, hypoalergenní a bez vedlejších účinků.

Jaké jsou indikace Traumacelu biodress?

Na jaké typy ran je Traumacel biodress vhodný?

Traumacel biodress je vhodný na rány chronické, jako jsou např. bércové vředy, dekubity, defekty diabetických nohou, rozpadlé chirurgické rány, tak na rány akutní, které se hojí per primam i per secundam, k zástavě kapilárního krvácení v rámci první pomoci, k léčbě popálenin aj.

Traumacel biodress je vhodný na povleklé rány povrchové i hluboké.

Traumacel biodress aplikujte na rány, které dlouhou dobu nejeví známky hojení, jsou povleklé a mají ochablou spodinu. Traumacel biodress spodinu vyčistí a nastartuje proces hojení.

U ran s malou sekreci doporučujeme ránu i Traumacel biodress zvlhčit fyziologickým roztokem.

Na které typy bércových ulcerací je možné Traumacel biodress použít?

Traumacel biodress je vhodný pro všechny typy bércových ulcerací (není určen pro aplikaci na rány nekrotické). Lze ho použít u mírně, středně i silně secernujících ran a také u „hard-to heal wound“.

Je Traumacel biodress vhodný i pro nehojící se rány tzv. „hard-to heal wound“ ?

Ano, Traumacel biodress je vhodný i pro „hard-to heal wound“. Máme velmi dobré zkušenosti s aplikaci Traumacelu biodress i u těchto typu ran.

Jak rychle Traumacel biodress snižuje bolest a zmenšuje plochu rány?

Po jak dlouhé době dojde aplikací Traumacelu biodress ke zhojení bércového vředu?

Doba zhojení bércového vředu je velice individuální a závisí to na mnoha okolnostech, tj. kvalitě ošetřování bércové ulcerace, příčině vzniku, přidružených diagnózách. Z našich zkušeností, při pečlivém ošetřování, dochází již po dvou týdnech léčby ke zmenšení plochy vředu.

Po jak dlouhé době dojde ke snížení bolesti v ráně?

Z našich zkušeností dochází k úlevě od bolesti v ráně již během prvního týdne aplikace.

Jak se Traumacel biodress používá?

Jak aplikovat Traumacel biodress na chronickou ránu?

Před aplikací Traumacelu biodress se doporučuje ošetřit ránu standardním ošetřovatelským postupem (Dle potřeby je možno po dobu 10–15 minut přiložit na ránu obkladový roztok a ošetřit okolí rány např. indiferentní pastou). Do rány se aplikuje Traumacel biodress tak aby kopíroval spodinu a okraje rány. Dle potřeby můžete Traumacel biodress přizpůsobit velikosti rány. Pokud bude Traumacel biodress přesahovat okraje rány, tzn. bude aplikován na zdravou tkáň, nedojde zde ke vstřebání. Proto při dalším převazu nevstřebané krytí v oblasti neporušené tkáně anebo rozpuštěný žlutý gel ne plně vstřebaného Traumacelu biodress navlhčete vodou či obkladovým roztokem a šetrně odstraňte. Dále se na Traumacel biodress přiloží neadherentní savé krytí a provede se fixace hydrofilním obinadlem. Na ráně může být krytí ponecháno 1–3 dny, četnost výměny závisí na množství exsudátu.

  1. Může se Traumacel biodress kombinovat s jínými krytí? Ano, např. na infikované rány s Baktigrasem, Inadinou, ale také např. s Hayodine.
  2. Můžeme na suchou ránu použít Traumacel biodress? Ano. Ale doporučujeme zvlhčit fyziologickým roztokem.
  3. Můžu Traumacel biodress aplikovat i na infikovanou ránu? Pokud je rána infikovaná, doporučujeme kombinovat Traumacel biodress s antimikrobiálním krytím (např. Bactigras, Inadine aj) anebo ve fázi infekce použít produkty zaměřené na léčbu infikovaných rán. V okamžiku, kdy jsme ránu zbavili infekce, doporučujeme indikovat Traumacel biodress, aby nastartoval proces hojení.
  4. Můžu aplikovat Traumacel biodress na povleklou ránu? Ano, i na povleklou ránu můžete aplikovat Traumacel biodress. V této fázi doporučujeme převazovat každý den, tzn. každých 24h.
  5. Můžu aplikovat Traumacel biodress i do hluboké rány? I do hluboké rány můžeme aplikovat Traumacel biodress. Toto bioaktivní krytí má tu vlastnost, že velmi dobře vystele a přilne ke spodině v rány. U hlubokých ran doporučujeme Traumacelem biodress vystlat spodinu i okraje rány. Do rány můžeme aplikovat několik vrstev a tak prodloužit dobu převazu.
Je možné používat Traumacel biodress dlouhodobě?

Ano, Traumacel biodress je možno užívat dlouhodobě, bez jakýchkoli vedlejších účinků.

Jak často je potřeba provádět výměnu krytí u chronických ran?

Četnost výměny krytí závisí na množství exsudátu v ráně a rychlosti vstřebání.

U silně secernujících a povleklých ran doporučujeme výměnu 1× 24 hod.. Pokud je rána již vyčištěná středně secernující doporučujeme výměnu 1×48/72 hod.

U ran ve fázi epitelizace po třech dnech.

Traumacel biodress lze aplikovat ve více vrstvách a tím prodloužit dobu převazu.

Jak provádět výměnu krytí u chronických ran?

Odstraňte hydrofilní obinadlo a sekundární krytí. Pokud v okolí rány anebo na spodině rány zůstaly nevstřebané zbytky Traumacelu biodress anebo žlutý gel (rozpuštěný Traumacel biodress) ránu osprchujte anebo aplikujte po dobu 10 – 15 min obkladový roztok a nevstřebaný materiál šetrně odstraňte. Pokud je potřeba, ošetřete okolí rány indiferentní pastou. Do rány vložte Traumacel biodress tak aby kopíroval spodinu a okraje rány. Dle potřeby můžete Traumacel biodress přizpůsobit velikosti rány přistřižením. Následně přiložte sekundární neadherentní krytí a fixujte hydrofilním obinadlem.

Dochází vždy k úplnému vstřebání Traumacelu biodress?

Traumacel biodress je vstřebatelný, ale vždy závisí na charakteru rány a aktuálních biochemických podmínkách v ráně. U některých pacientů dochází k úplnému vstřebání tzn. že v ráně nenajdeme zbytky krytí. U některých pacientů zůstává na spodině rány žlutá gelová hmota, což je rozpuštěný Traumacel biodress.

Rovněž také, pokud se Traumacel biodress aplikuje na neporušenou tkáň v okolí rány, nedojde zde k úplnému vstřebání. Zbytky nevstřebaného Traumacelu z okrajů i ze spodiny rány je potřeba odstranit přiložením obkladového roztoku po dobu 10–15 min. anebo osprchováním. Doporučujeme proto velikost krytí přizpůsobit velikosti rány.

Jaký obkladový roztok je vhodné na ránu přikládat?

Závisí na vašich zvyklostech a doporučení lékaře. U silně povleklých ran doporučujeme obklad rány roztokem s antimikrobiláními účinky.

V jakých rozměrech se Traumacel biodress vyrábí a jak je hrazený?

Jaké rozměry krytí vyrábíte?

Traumacel biodress se vyrábí v rozměrech 10 x10 cm a 7,5×5 cm. Oba jsou plně hrazeny.

Je Traumacel biodress plně hrazený?

Ano, Traumacel biodress je plně hrazený ze zdravotního pojištění.

Má Traumacel biodress nějaké vedlejší účinky, způsobuje alergie? Jaké jsou jeho kontraindikace?

Jaké jsou kontraindikace při použití Traumacelu biodress na chronické rány?

Aplikace není vhodná na suché a nekrotické rány.

Jsou známy alergické reakce při podávání Traumacelu biodress?

Dosud nejsou známé žádné alergické reakce po podání Traumacelu biodress. Traumacel biodress je naprosto biokompatibilní.

Má Traumacel biodress vedlejší účinky?

Dosud nejsou známé jakékoli vedlejší účinky.

Jaké jsou kontraindikace při použití Traumacelu biodress na drobná poranění?

Aplikace není vhodná na tepenné krvácení.

Ptejte se

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.