Aktuality

PF 2021

20. 12. 2020

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2021 Vám přeje BIOSTER, a.s.

ISO 13485:2016

24. 07. 2019

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že společnost Bioster a.s. úspěšně absolvovala proces recertifikace a je držitelem certifikátu pro systém zabezpečení kvality pro zdravotnické prostředky ISO 13485:2016.

ISO 9001:2016

24. 07. 2019

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že společnost Bioster a.s. úspěšně absolvovala proces recertifikace a je držitelem certifikátu EN ISO 9001:2016.

Zefektivnění procesu výroby oxidované celulózy

10. 04. 2019

Společnost Bioster a.s. realizuje v rámci aktivit vývoje a výzkumu také projekt v programu INOVAČNÍ VOUCHERY s názvem: Zefektivnění procesu výroby oxidované celulózy Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015769

PF 2019

10. 12. 2018

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2019 Vám přeje BIOSTER, a.s.

ISO 13485:2016

24. 08. 2018

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že společnost Bioster a.s. úspěšně absolvovala proces recertifikace a je držitelem certifikátu pro systém zabezpečení kvality pro zdravotnické prostředky ISO 13485:2016.

ISO 9001:2016

24. 08. 2018

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že společnost Bioster a.s. úspěšně absolvovala proces recertifikace a je držitelem certifikátu EN ISO 9001:2016.

PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ GDPR

25. 05. 2018

Společnost BIOSTER, a.s. IČ:, 49970623 se sídlem Tejny 621, Veverská Bítýška 664 71 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1244 tímto deklaruje, že splňuje požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a implementuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) tak, že plní povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů, a to zejména následující:

Je hemofilie překážkou v léčbě chronické rány?

23. 06. 2011

Pacientem je 70 letý muž, který se od září 2009 léčil s četnými defekty na obou bércích (zranění na obou bércích při práci v dílně). Používány byly střídavě krytí Inadine a roztok Betadine. Ke zlepšení stavu defektů však nedocházelo, krytí přisychalo a při převazech stále docházelo ke krvácení.

Využití Taumacelových preparátů k ošetření krvácení po exscisi perianálních duplikatur

22. 02. 2011

Do prospektivní studie jsme zařadili 35 pacientů, kterým byly za období 7/08 až 7/09 ambulantně odstraněny perianální duplikatury. Z toho bylo 68% pacientů po léčbě Hemoronem, 20% pacientů po operaci hemoroidů a 12% pacientů bez předchozí léčby hemoroidů (skupina A). Dále jsme retrospektivně zařadili 15 pacientů, kterým byly v období 2006–2007 odstraněny perianální duplikatury a k hojení nebylo využito Traumacel preparátů (skupina B).

Fibrózní Dysplazie žeber a páteře

10. 02. 2011

P. Habal, K. Kaltofen Univerzita Karlova v Praze, Kardiochirurgická klinika, +Neurochirurgická klinika Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. (práce podpořena Výzkumným záměrem MZO 00179906)

Souhrn:
Na kazuistice 56 – letého muže s multicentickou fibrózní dysplázií 5. a 6. žebra a těl hrudních obratlů, demonstrují autoři léčebný postup hrudního chirurga a neurochirurga. Nádor utlačoval pravé plicní křídlo a tvorbou pleurálních výpotků působil dušnost. Část nádoru vrůstala do míšního kanálu a utlačovala míchu. Nemocný byl vyšetřován na různých pracovištích, k chirurgickému řešení se přistoupilo po vzniku spastické paraparézy dolních končetin. V akutní fázi se z laminektomie uvolnil útlak míchy, v druhé fázi se exstirpoval tumor hrudní stěny s resekcí postižených částí žeber a těl hrudních obratlů a ve třetí fázi se stabilizovala páteř s plastikou hrudní stěny. Nádor o velikosti 60×110×80 mm měl hmotnost 1200 g. Velká resekční plocha byla zdrojem krvácení obtížně stavitelného, aplikací lokálního hemostatika Traumacel TAF se významně snížily krevní ztráty. Výsledek nás opravňuje doporučovat chirurgickou léčbu i monstrózních benigních nádorů ve spolupráci více chirurgických oborů.

Porovnání efektivity léčby nehojících se ran krytím Aquacel a Traumacel Biodress

09. 11. 2010

Projekt byl realizován v podobě randomizované prospektivní klinické studie porovnávající efektivitu hojení ran ve skupině pacientů lokálně léčených krytím Aquacel a krytím Traumacel Biodress.

Jedinečný komfort v léčbě ran - Traumacel Biodress Comfort a Disinfect

21. 06. 2010

V pátem vydání časopisu SESTRA vyšel článek o využití inovovaného Traumacelu

Oxidovaná celulóza v léčbě bércových vředů

05. 05. 2010

V prvním letošním vydání Referátového výběru z dermatovenerologie publikoval primář Chirurgického oddělení Nemocnice v Semilech Georgios Karadzos odbornou studii o použití oxidované celulózy v léčbě bércových vředů.

Použití oxidované celulózy při léčbě chronických ran

22. 02. 2010

22. února 2010 vyšel v Medical Tribune článek MUDr. Júlie Stracenské o použití oxidované celulózy při léčbě chronických ran.

NOVÉ PRODUKTY: Traumacel Biodress Comfort a Traumacel Biodress Disinfect

01. 01. 2010

Od 1. ledna 2010 byly na trh uvedeny dva nové produkty pro léčbu chronických ran – Traumacel Biodress Comfort a Traumacel Biodress Disinfect. Oba produkty si zachovávají výjimečné vlastnosti bioaktivního krytí Traumacel Biodress a nabízejí ještě vyšší komfort v hojení chronických ran. Podrobnosti o obou krytích naleznete v sekci „Produkty“. Traumacel Biodress Comfort i Traumacel Biodress Disinfect jsou plně hrazeny pojišťovnou a nepodléhají schválení revizním lékařem.

Materiál Traumacel Stapler Seam Protection v hrudní chirurgii

06. 12. 2009

6. prosince 2009 vyšel v Medical Tribune článek o použití produktu Traumacel Stapler Seam Protection od lékařů z Kardiochirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.