Aktuality

Zefektivnění procesu výroby oxidované celulózy

10. 04. 2019

Společnost Bioster a.s. realizuje v rámci aktivit vývoje a výzkumu také projekt v programu INOVAČNÍ VOUCHERY s názvem: Zefektivnění procesu výroby oxidované celulózy Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015769

PF 2019

10. 12. 2018

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2019 Vám přeje BIOSTER, a.s.

ISO 13485:2016

24. 08. 2018

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že společnost Bioster a.s. úspěšně absolvovala proces recertifikace a je držitelem certifikátu pro systém zabezpečení kvality pro zdravotnické prostředky ISO 13485:2016.

ISO 9001:2016

24. 08. 2018

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že společnost Bioster a.s. úspěšně absolvovala proces recertifikace a je držitelem certifikátu EN ISO 9001:2016.

PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ GDPR

25. 05. 2018

Společnost BIOSTER, a.s. IČ:, 49970623 se sídlem Tejny 621, Veverská Bítýška 664 71 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1244 tímto deklaruje, že splňuje požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a implementuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) tak, že plní povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů, a to zejména následující:

Je hemofilie překážkou v léčbě chronické rány?

23. 06. 2011

Pacientem je 70 letý muž, který se od září 2009 léčil s četnými defekty na obou bércích (zranění na obou bércích při práci v dílně). Používány byly střídavě krytí Inadine a roztok Betadine. Ke zlepšení stavu defektů však nedocházelo, krytí přisychalo a při převazech stále docházelo ke krvácení.

Využití Taumacelových preparátů k ošetření krvácení po exscisi perianálních duplikatur

22. 02. 2011

Do prospektivní studie jsme zařadili 35 pacientů, kterým byly za období 7/08 až 7/09 ambulantně odstraněny perianální duplikatury. Z toho bylo 68% pacientů po léčbě Hemoronem, 20% pacientů po operaci hemoroidů a 12% pacientů bez předchozí léčby hemoroidů (skupina A). Dále jsme retrospektivně zařadili 15 pacientů, kterým byly v období 2006–2007 odstraněny perianální duplikatury a k hojení nebylo využito Traumacel preparátů (skupina B).

Fibrózní Dysplazie žeber a páteře

10. 02. 2011

P. Habal, K. Kaltofen Univerzita Karlova v Praze, Kardiochirurgická klinika, +Neurochirurgická klinika Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. (práce podpořena Výzkumným záměrem MZO 00179906)

Souhrn:
Na kazuistice 56 – letého muže s multicentickou fibrózní dysplázií 5. a 6. žebra a těl hrudních obratlů, demonstrují autoři léčebný postup hrudního chirurga a neurochirurga. Nádor utlačoval pravé plicní křídlo a tvorbou pleurálních výpotků působil dušnost. Část nádoru vrůstala do míšního kanálu a utlačovala míchu. Nemocný byl vyšetřován na různých pracovištích, k chirurgickému řešení se přistoupilo po vzniku spastické paraparézy dolních končetin. V akutní fázi se z laminektomie uvolnil útlak míchy, v druhé fázi se exstirpoval tumor hrudní stěny s resekcí postižených částí žeber a těl hrudních obratlů a ve třetí fázi se stabilizovala páteř s plastikou hrudní stěny. Nádor o velikosti 60×110×80 mm měl hmotnost 1200 g. Velká resekční plocha byla zdrojem krvácení obtížně stavitelného, aplikací lokálního hemostatika Traumacel TAF se významně snížily krevní ztráty. Výsledek nás opravňuje doporučovat chirurgickou léčbu i monstrózních benigních nádorů ve spolupráci více chirurgických oborů.

Porovnání efektivity léčby nehojících se ran krytím Aquacel a Traumacel Biodress

09. 11. 2010

Projekt byl realizován v podobě randomizované prospektivní klinické studie porovnávající efektivitu hojení ran ve skupině pacientů lokálně léčených krytím Aquacel a krytím Traumacel Biodress.

Jedinečný komfort v léčbě ran - Traumacel Biodress Comfort a Disinfect

21. 06. 2010

V pátem vydání časopisu SESTRA vyšel článek o využití inovovaného Traumacelu

Oxidovaná celulóza v léčbě bércových vředů

05. 05. 2010

V prvním letošním vydání Referátového výběru z dermatovenerologie publikoval primář Chirurgického oddělení Nemocnice v Semilech Georgios Karadzos odbornou studii o použití oxidované celulózy v léčbě bércových vředů.

Použití oxidované celulózy při léčbě chronických ran

22. 02. 2010

22. února 2010 vyšel v Medical Tribune článek MUDr. Júlie Stracenské o použití oxidované celulózy při léčbě chronických ran.

NOVÉ PRODUKTY: Traumacel Biodress Comfort a Traumacel Biodress Disinfect

01. 01. 2010

Od 1. ledna 2010 byly na trh uvedeny dva nové produkty pro léčbu chronických ran – Traumacel Biodress Comfort a Traumacel Biodress Disinfect. Oba produkty si zachovávají výjimečné vlastnosti bioaktivního krytí Traumacel Biodress a nabízejí ještě vyšší komfort v hojení chronických ran. Podrobnosti o obou krytích naleznete v sekci „Produkty“. Traumacel Biodress Comfort i Traumacel Biodress Disinfect jsou plně hrazeny pojišťovnou a nepodléhají schválení revizním lékařem.

Materiál Traumacel Stapler Seam Protection v hrudní chirurgii

06. 12. 2009

6. prosince 2009 vyšel v Medical Tribune článek o použití produktu Traumacel Stapler Seam Protection od lékařů z Kardiochirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík