FN Ostrava, Ostopedické oddělení

termín kauzistiky: 16.5.2013, publikováno: 16. 05. 2013

Defekt po extrakci TEP kyčelního kloubu

26. 6. 2012 Pacientka přijata k reimplantaci kyčelní jamky, pro její uvolnění. Jako pooperační komplikace, dochází k rozvoji plicního městnání, kdy je pacientka přeložena na JIP a kardiovaskulární oddělení. Během této doby, dochází ke vzniku píštěle v ráně s nálezem Staphyloccocus species, Staphyloccocus hominis multirezistentní kmen. ATB terapie bez efektu.

3. 8. 2012 Revize rány. Opětný vznik defektu v operační ráně s hojnou sekrecí a nálezem Staphyloccocus aureus, koaguláza pseudomonas negat. Léčeno: Prontosanem, Aqacelem Ag, Betadine, DeriEcaSanem…Pro opětovné uvolnění kyčelní jamky, indikována extrakce TEP. Opětně rozvoj defektu v operační ráně. Provedena resutura rány. Kultivační nález: Klebsiella pneumoniae ESBL, Escheria coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa. Léčeno: proplachy DebriEcaSanem, bez efektu. Vznik nového defektu v operační ráně. Provedena resutura. Opětovný vznik defektu. Stěr: Staph. Aureus koaguláza negat., Pseudomonas aeruginosa Léčeno: proplachy DeriEcaSanem. Opět bez efektu.

13.9.2012 Stehy rozpuštěny, defekt cca 3×3 cm s kapsou velikostí pěsti. Silná zakalená sekrece, spodina povleklá. Stěry: Klebsiella pneumoniae ESBL, Escheria coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa,

14.9.2012 Přistoupeno k denním převazům s kombinací proplachů Prontosanem, do defektu aplikován Traumacel Biodress s použitím sterilního krytí s obsahem stříbra, po dobu 5 dnů

19. 9. 2012 Spodina čistá s výraznými známkami granulační tkáně, čirá sekrece, otvor 2,5×2,5 cm, kapsa zmenšena na polovinu rozměru. Převazy probíhaly v rozestupu 2 dnů, proplachy Prontosanem, do kapsy aplikován Traumacel Biodress, překryto sterilním krytím s obsahem stříbra.

22. 9. 2012 Defekt již 2,5×2 x cm, kapsa opětně zmenšena na polovic. Granulace pokračuje. Ošetření idem.

26. 9. 2012 Defekt 2×2×2 cm, sekrece mírná, granulace pokračuje. Ošetření idem. Následují pravidelné převazy s aplikací Traumacelem Biodress. Spodina čistá pozvolna granulující.

Závěr: Aplikace resorbovatelného Traumacelu Biodressu přímo do kapsy „jako vystélka“, byla pro nás novinkou, která ulevila pacientce od bolesti a výrazně urychlila proces hojení. Tkáň reagovala na materiál velmi dobře a redukce mikrobiální zátěže umožnila proces nastartování hojení. Díky pravidelné péči a edukaci personálu, jsme tak pacientce po extrakci kyčelního TEP umožnili přechod do domácího ošetření. Pacientka pravidelně dochází na kontroly a převazy. Pacientce doporučena aplikace Traumacel Biodress H-gel (na defekt bez sekrece). Pacientka propuštěna do domácího ošetření 26. 11. 2012

Galerie

Revize rányRevize rány
Revize rány
Stehy rozpuštěnyStehy rozpuštěny
Stehy rozpuštěny
Převaz 14.9.2012Převaz 14.9.2012
Převaz 14.9.2012
Převaz 14.9.2012Převaz 14.9.2012
Převaz 14.9.2012
Převaz 22.9.2012Převaz 22.9.2012
Převaz 22.9.2012
Převaz 22.9.2012Převaz 22.9.2012
Převaz 22.9.2012
Granulace 26.9.2012Granulace 26.9.2012
Granulace 26.9.2012
Granulace 16.10.2012Granulace 16.10.2012
Granulace 16.10.2012
Granulace 16.10.2012Granulace 16.10.2012
Granulace 16.10.2012
Převaz 20.11.2012Převaz 20.11.2012
Převaz 20.11.2012
Převaz 20.11.2012Převaz 20.11.2012
Převaz 20.11.2012

Související produkty

Traumacel Biodress

Unikátní přírodní krytí na léčbu akutních a chronických ran
Indikace: bércové vředy, dekubity, popáleniny...

Traumacel Biodress je světově první prostředek moderní léčby akutních a chronických ran na bázi oxidované celulózy. Traumacel Biodress je bioaktivní krytí, které ovlivňuje metabolické a biochemické procesy, tím startuje a výrazně urychluje proces hojení, znatelně ulevuje od bolesti…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress Defekt po extrakci TEP kyčelního kloubu

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík