Traumacel Biodress

Unikátní přírodní krytí na léčbu chronických ran

Nový Traumacel Biodress je světově první prostředek moderní léčby chronických ran z oxidované celulózy. Jedná se o sterilní vstřebatelné přírodní krytí na bázi bioaktivního hojení. Traumacel Biodress aktivně ovlivňuje biochemické procesy v ráně, inaktivuje matrixové metaloproteinázy, čímž dochází k vyčistění a oživení spodiny rány a nastartování procesu hojení. Výrazně podporuje granulaci a epitelizaci rány, snižuje bolest v ráně, má antibakteriální účinky, zajišťuje příznivé vlhké mikroklima v ráně a podílí se na stabilizaci jejího vnitřního prostředí.

Díky svým jedinečným vlastnostem je Traumacel Biodress vhodný pro použití u nehojících se ran – tzv. „hard-to-heal wound“, u ran povleklých, mírně, středně i silně secernujících ran. V ráně se vstřebává a znatelně ulevuje od bolesti. Hemostatické vlastnosti Traumacelu Biodress umožňují jeho použití u krvácejících chronických ran. Aplikace Traumacelu Biodress je velmi snadná a nanejvýš šetrná. Díky svému přírodnímu původu je výborně snášen organismem. Traumacel Biodress může významně snížit náklady na léčbu pacienta a výrazně zvýšit kvalitu života pacientů.

Traumacel Biodress je vhodný i pro veterinární použití.

Indikace

 • chronické rány – dekubity, bércové vředy, defekty diabetických nohou, rozpadlé chirurgické rány, rány hojící se per secundam
 • popáleniny, traumata aj.

Kontraindikace: suchá a nekrotická rána

Složení: hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy

Přidat do košíku

Rozměr Kód VZP Počet kusů ZUM Název Cena s DPH (15%) Počet
10×10 cm 5003683** 10 Poukaz Krytí na rány vstřebatelné Traumacel biodress 1152.30 Kč
7,5×5 cm 5003685** 10 Poukaz Krytí na rány vstřebatelné Traumacel biodress 1053.40 Kč

Poznámka: **Od 1.4. 2012 první 3 měsíce je úhrada indikované léčby potvrzována bez doložení zdůvodnění ošetřujícího lékaře (žádanka je s popisem lokalizace, pro kterou je ZP určen) a bez posouzení medicínské indikace revizním lékařem (datum léčby je počítáno od data prvního předpisu ZP na poukazu)  - v případě pokračování léčby po uplynutí 3 měsíců probíhá schvalování revizním lékařem standardním způsobem

Galerie

Mechanismus účinku Traumacelu biodressMechanismus účinku Traumacelu biodress
Mechanismus účinku Traumacelu biodress
Srovnání – před a po použití Traumacelu biodressSrovnání – před a po použití Traumacelu biodress
Srovnání – před a po použití Traumacelu biodress
Srovnání – před a po použití Traumacelu biodressSrovnání – před a po použití Traumacelu biodress
Srovnání – před a po použití Traumacelu biodress
Srovnání – před a po použití Traumacelu biodressSrovnání – před a po použití Traumacelu biodress
Srovnání – před a po použití Traumacelu biodress
Aplikace přípravku Traumacel biodressAplikace přípravku Traumacel biodress
Aplikace přípravku Traumacel biodress
TraumacelTraumacel
Traumacel
TraumacelTraumacel
Traumacel

Vědecké reference

 • BENEŠ, A. Odborná expertisa: Vstřebatelné sterilní hemostyptické oxicelulózy Traumacel. Hradec Králové. 1979.
 • BioTest s.r.o. Krátkodobá implantace do podkožní tkáně potkana. Pardubice. 2000.
 • BioTest s.r.o. Zkouška cytotoxicity in vitro. Konárovice. 2007.
 • BioTest s.r.o. Skin Sensitization Test in Guinea Pigs. Konárovice. 2005.
 • BioTest s.r.o. Dermal Irritation/Corrosion Test in Rabbit. Konárovice. 2005.
 • BOGDÁLKOVÁ, D., HORNOVÁ, J. Hojení kostních defektů po aplikaci dentálních čípků na bázi karboxycelulózy. Praktické zubní lékařství 1986. roč. 34. str. 97–107.
 • DIENTSBIER, Z. Experimentální prověřování chemických vlastností a biologických účinků lokálního hemostatika Traumacelu (průběžná zpráva). 1982.
 • HLOUŠKOVÁ, D., SKÁLA, E., PROUZA, Z. Hemostatický účinek Traumacelu P u potkanů. Časopis lékařů českých. 1987. č. 24. str. 757–759.
 • HOFMAN, D., WILSON, J., POORE, S., CHERRY, G. W., RYAN, T. Can Traumacel be used in the treatment of chronic wounds? Journal of Wound Care. Září 2000. roč. 9. č. 8.
 • HORANSKÝ, M., REJHA, J. Působení oxicelulózy na akutně krvácející gastroduodenální vřed. Rozhledy v chirurgii. 1981. č. 2. str. 117–119.
 • HUGHES, M. A.,YANG, Y., CHERRY, G. W. Effect of Traumacel P on the growth of human dermal fibroblasts in vitro. Journal of Wound Care. Duben 2002. roč. 11. č. 4. str. 149–154.
 • CHEMILA, spol. s.r.o. Protokol o zkoušce č. 1020/2005. Posouzení deklarované účinnosti přípravku – bakteriostatická účinnost. Hodonín. 2005.
 • JEBAVÝ, L., BLÁHA, M., VŇÁSEK, J., MALÝ, J., ŠIROKÝ, O., PECKA, M. Použití Traumacelu při léčbě krvácivých komplikací u interních nemocných. Vojenské zdravotnické listy 1984. roč. 53. č. 5. str. 171–174.
 • KŘÍŽOVÁ,P., MÁŠOVÁ, L.,SUTTNAR, J., SALAJ, P., DYR, J. E., HOMOLA, J., PECKA, M. The influence of intrinsic coagulation pathway on blood platelets activation by oxidized cellulose. 2007. Wiley InterScience.
 • KOLLÁR, P., SUCHÝ, P., MUSELÍK, J., BAJEROVÁ, M., HAVELKA, P., SOPUCH, T. Hemostatické účinky oxidované celulosy. Česká a slovenská farmacie. 2008. roč. 57. č. 1. str. 11–16.
 • MONIMOTO Y., NIWA H., MINEMATSU K. Hemostatic management of tooth extractions in patients on oral antithrombotic therapy. J Oral Maxillofac Surg. Leden 2008. str. 51–57.
 • ONDRÍK L. Clinical experiences in the prevention of alveolitis after administration of Apernyl, Pharodoran and Traumacel D. Praktické zubní lékařství. Březen 1985. str. 54–62.
 • POLÍVKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J., JARÝ, J. Některé biochemické změny u potkanů po i.p. podání Traumacelu P. Časopis lékařů českých. 1983. č. 44. str. 1368–1370.
 • POSPÍŠIL, J., HLOUŠKOVÁ, D., ZADINOVÁ, M., SKÁLA, E., BLAŽEK, T. Vliv i.p. podání Traumacelu P na některé hemokoagulační testy u potkanů a králíků. Časopis lékařů českých. 1984. č. 42. str. 1276–1279.
 • POSPÍŠIL, J., SKÁLA, E., ZADINOVÁ, M., POUČKOVÁ, P., BLAŽEK, T. Toxicita a hematologické změny po i.p. podání Traumacelu P potkanům a králíkům. Časopis lékařů českých. 1984. č. 12. str. 350–353.
 • RYŠAVÁ, J., MÁŠOVÁ, L., DYR, J. E., SUTTNAR, J., SALAJ, P., DOSTÁLEK, J., MYŠKA, K., PECKA, M. Vliv oxidované celulózy na tvorbu fibrinu a krevní destičky. Časopis lékařů českých. 2002. str. 50–53.
 • SKÁLA, E., POSPÍŠIL, J.,POUČKOVÁ, P., VRANOVSKÁ, J., PALA, F. Příspěvek mechanismu účinku místního hemostatika Traumacelu P. Vnitřní lékařství. 1982. č. 5. str. 486–492.
 • SKŘIČKA, T. Klinické porovnání hemostatických prostředků (35 aplikací). Brno. 2004.
 • SLONKOVÁ, V. VAŠKŮ, V. Léčba chronických ulcerací. Využití oxidované celulózy. Medical Tribune 2007. roč. III. č. 21. str. B4.
 • SLONKOVÁ, V. XV. Slovenský angiologický kongres. Využití oxidované celulózy při hojení chronických bércových ulcerací. 2007. Tatranské Zruby.
 • SMÉKAL, M., CECAVA, J., ČERNÝ, P., VANĚK, J. Traumacel P ve stomatologické chirurgii (98 pacientů). Československá stomatologie. 1984. č. 1. str. 26–35. Přesný mechanismus účinku oxidované celulózy je předmětem dalšího výzkumu
 • SLIVKA T., NOVOTNÝ M., POTUZNÍKOVÁ B. Antimicrobial action of a repin bandage in periodontology. Praktické zubní lékařství. Červenec 1990. str. 161–164.
 • SMRČKA M. Použití oxicelulózy v neurochirurgii – technické poznámky (Surgicel). Rozhledy v chirurgii. 2001. č. 1. str. 12–15.

Klinické studie

Využití oxidované celulózy v terapii chronických ulcerací cévního původu

2006 - 2007

Tato klinická studie probíhala na půdě Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně po dobu jednoho roku a zúčastnilo se jí 30 pacientů (zdravotnický prostředek Traumacel). Na jejím základě bylo vyhodnoceno, že hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy (Traumacel biodress) urychluje léčení bércových ulcerací.

Využití Taumacelových preparátů k ošetření krvácení po exscisi perianálních duplikatur

Červenec 2008 - Červenec 2009

Retrospetivně-prospektivní studie probíhala mezi červencem 2008 a červencem 2009 na I. Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Zaměřila se na možnost ovlivnění hojení perianálních defektů po excisi perianální duplikatur pomocí preparátů Traumacel P, Traumacel S Dry a Traumacel TAF Light…

Použití oxidované celulózy při léčbě chronických ran

22.02.2010

Bioaktivní krytí z oxidované celulózy svými vlastnostmi snižuje produkci exsudátu, odstraňuje zápach, zmenšuje bakteriální zátěž, ale zejména bolest v ráně, snižuje frekvenci převazů a k nejdůležitějšímu účinku tohoto materiálu patří, že umí nastartovat proces hojení, a stává se tak obrovským pomocníkem a řešením pro nehojící se a stagnující rány.


Vliv Traumacelu Biodress na produkci matrixových metaloproteináz

Matrixové metaloproteinázy (MMP) jsou skupinou endopeptidáz. Jejich zvýšená produkce byla zjištěna při různých onemocněních, např. při chronických bércových vředech.

Porovnání vlivu Traumacelu Biodressu, vlhké terapie a klasické terapie na produkci matrixových mataloproteináz a TNF-α

Pacienti, trpící chronickými bércovými ulceracemi, byli léčeni bioaktivní metodou (Traumacel Biodress), klasickou a vlhkou terapií (podrobnější informace o způsobu léčby, počtech pacientů apod. jsou uvedeny v rámci farmakoekonomické studie prováděné firmou Bioster, a.s. a FN Bulovka, dermatovenerologická klinika).


Kauzistiky

Kazuistika – žena, 83 let

Pacientka se léčí s ischemickou chorobou srdeční, hypertenzí, diabetem II.typu kompenzovaným dietou a s hypotyreózou. Byla operována pro artrózu obou kyčelních kloubů s implantací totální endoprotézy a dále byla r.2005 provedena totální excize maligního melanomu v oblasti pravé tváře.

Kazuistika – žena, 67 let

Pacientkou je 67-letá žena, důchodkyně, která se léčí s recidivujícími ulceracemi levého bérce již 22 let, nyní recidiva ulcerací 11 měsíců. Před 23 lety prodělala flebotrombózu, povrchové záněty žil ani erysipel neudává. Kompresi krátkotažnými obinadly nosí pravidelně.

Kazuistika – muž, 81 let

Pacientem je 81-letý muž, důchodce, který se 2 roky léčí s recidivujícími ulceracemi na levém bérci, nyní recidiva 5 měsíců. V anamnéze dále uvádí recidivující mikrobiální ekzém na bércích. Kompresi nosí pravidelně. Záněty žil ani erysipely neudává.


Kazuistika – muž, 51 let

Pacientem je 51-letý muž, řidič, který se léčí asi 20 let s recidivujícími ulceracemi na obou bércích, nyní recidiva na levém bérci 12 měsíců. Záněty žil ani erysipely neudává. Kompresi krátkotažnými obinadly nosí pravidelně.

Kazuistika – muž, 55 let

Pacientem je 55-letý muž, tesař, který trpí recidivujícími ulceracemi na pravém bérci již 15 let, nyní recidiva 8 měsíců. Před 25 lety prodělal pacient úraz s následnou frakturou pravého bérce

Kazuistika – muž, 22 let

Pacient, hemiplegik po úrazu míchy, trvale upoután na vozík. V oblasti sacra 2,5 cm rozsáhlý podminovaný dekubit zasahující kostrč a kost sedací.


Kazuistika – žena, 81 let

Pacientka s chronickými ulceracemi na PDK od roku 2004, alergická na řadu analgetik a antibiotik.

Kazuistika – muž, 67 let

Pacient (67 let) po náhradě aortální chlopně. Pooperační průběh komplikován dehiscencí operační rány v rozsahu kůže a podkoží s minimální sekrecí.

Kazuistika – žena, 76 let

žena – 76 let, s dvouletou anamnézou nehojících se ulcerací na levém bérci, je sledovaná pro ischemickou chorobu srdeční, fibrilaci síní warfarinizace), nedomykavost mitrální chlopně, hypertenzi, diabetes mellitus 2. typu na PAD, smíšenou hyperlipidémii, jaterní steatózu a chronickou žilní chorobu s varixy na obou dolních končetinách. Erysipel


Kazuistika – muž, 77 let

4.8.2009

Pacientem je 77-letý muž, který při pádu utrpěl pertrochanterickou zlomeninu pravé stehenní kosti a tlakové dekubity na levé dolní končetině .

KAZUISTIKA - ŽENA, 65 LET

Pacientka – 65 let, přijata 29.01.2010 s diagnózou akutní apendicitida s nálezem flegmóna + pericékalní absces. Dne 08.02.2010 se pacientka dostavuje k převazu na chirurgickou ambulanci.


Defekt po extrakci TEP kyčelního kloubu

16.5.2013

Obézní pacientka 152/95, narozena 1936. Po TEP kyčelního kloubu 2012.


Diskuse k produktu

Přidat nový příspěvek

Povinné údaje jsou nadpis, text a jméno. Vaše kontaktní informace nebudou nikde zveřejněny. Dodržujeme zásady ochrany osobních údajů.

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.