Archiv Listopad 2008

XIV. Celostátní gerontologický kongres – Hradec Králové

20. 11. 2008 - 21. 11. 2008

Traumacel biodress je optimálním prostředkem moderní léčby chronických ran, které často postihují naše starší spoluobčany. Proto jsme byli pozváni na XIV. Celostátní gerontologický kongres v Hradci Králové, abychom prezentovali výhody použití produktů Traumacel při léčbě a hojení onemocnění, které mají velký vliv na kvalitu života, a to nejen seniorů.

„Dermatologické odpoledne“ – Dermatovenerologická klinika FN Brno

13. 11. 2008 - 13. 11. 2008

Dermatovenerologická klinika FN v Brně pořádá denní regionální semináře pro dermatology s odbornou přednáškovou prezentací zajišťovanou lékaři Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Brno pod garancí Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.