Materiál Traumacel Stapler Seam Protection v hrudní chirurgii

Termín studie: 07.12.2009, publikováno: 24. 03. 2010

MUDr. Petr Habal, doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., MUDr. Milan Štětina, CSc., Kardiochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Od konce 80. let minulého století lze pozorovat hlavně ve vyspělých státech západní Evropy a v USA výrazný nárůst onemocnění chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Už jen z tohoto důvodu je každý nový produkt zlevňující její terapii víc než vítaný.

Na Kardiochirurgické klinice LF UK a FN v Hradci Králové se jak elektivní léčbou důsledků CHOPN, tak urgentní chirurgickou léčbou recidivujících, často i tenzních pneumothoraxů zabýváme řadu let. Právě ke zpevnění sutury často velmi křehké plicní tkáně jsme vyzkoušeli různé podložkové materiály od autologního perikardu přes podložky z expandovaného polytetrafluoroethylenu až po materiál z bovinního kolagenu.

V poslední době jsme rutinně začali používat nový typ návleků na staplery Traumacel Stapler Seam Protection. Jde o sterilní, vstřebatelný, biokompatibilní materiál zvyšující bezpečnost mechanicky šitých stehů. Jedná se o návleky ze 100 % oxidované celulózy, která má i významné antibakteriální účinky vůči širokému spektru grampozitivních a gramnegativních bakterii.

Antibakteriální účinek je v této indikaci významný, protože u převážné většiny nemocných s CHOPN lze v dolních dýchacích cestách prokázat patologické mikrobiální osídlení. Díky schopnosti materiálu akcelerovat biochemické procesy, použité podložky významně podporují proces hojení. Podložka zajišťuje rychlou a efektivní lokální hemostázu, a tak významně minimalizuje peroperační i časné pooperační krvácení. Vstřebává se do tří dnů v závislosti na množství sekrece okolních tkání.

Související produkty

Traumacel Stapler Seam Protection

Sterilní vstřebatelný materiál pojišťující a zvyšující bezpečnost mechanických sutur tkání
Indikace: Použití v oblasti hrudní a břišní chirurgie, gynekologie a urologie, traumatologie.

Traumacel Stapler Seam Protection je sterilní, vstřebatelný biokompatibilní materiál k pojištění a zvýšení bezpečnosti mechanických sutur tkání proti vzniku perioperačního a pooperačního vzduchového úniku a krvácení. Tento speciálně upravený materiál je určen jako podložka pod kovové svorky stapleru…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Stapler Seam Protection Materiál Traumacel Stapler Seam Protection v hrudní chirurgii

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.