Kazuistika - muž, 65 let

publikováno: 23. 02. 2010

Petr Habal, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Kardiochirurgická klinika

Úvod

V současné době přibývá nemocných s patologickým postižením plicního parenchymu a častým důsledkem toho bývá vznik pneumotoraxu. Závažnosti tato choroba nabývá, pokud dochází k recidivám vzniku pneumotoraxů, což bývá v pozdních stadiích chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Onemocnění postihuje 6–10 % populace, celosvětově kolem 600 milionů lidí. V ČR je postiženo asi 800 000. nemocných. Tříleté přežití v pokročilém stadiu nemoci se pohybuje okolo 50–60 % a nemoc zaujímá 4. místo v celosvětové mortalitě. Jen v ČR umírá 1500–1800 nemocných ročně. Nejčastějším zdrojem úniku vzduchu bývají perforované plicní buly. Princip chirurgické léčby spočívá v resekci plicních bul a přilehlého postiženého plicního parenchymu. Při chirurgické léčbě jsou kladeny nároky na provedení dokonalé vzduchotěsnosti sutury postiženého plicního parenchymu. K pojištění a zvýšení bezpečnosti mechanické sutury plicní tkáně se nám osvědčilo použití Traumacelu stapler seam protection – speciálně upraveného vstřebatelného materiálu – jako podložek pod kovové svorky stapleru.

Kazuistika

Muž narozený v roce 1944 byl od roku 1999 léčen pro CHOPN, nyní ve stadiu IV. dle GOLD klasifikace. V průběhu posledních 3 let byl opakovaně hospitalizován pro opakované kolapsy plic. Poslední ataka pneumotoraxu byla řešena chirurgicky pro těžkou dechovou tíseň. Zdroj úniku vzduchu byl lokalizován z kalózního okraje perforované emfyzematózní buly (obr. 1). Suturu velice křehké tkáně jsme provedli staplerovou technikou a jako podložku pod kovové svorky jsme použili Traumacel stapler seam protection. Efekt takto pojištěné sutury byl velmi dobrý, protože ani po reexpanzi plicní tkáně nedošlo, tak jak v minulosti častokrát, k prořezání svorek ze sutury a k vzniku sekundárního úniku vzduchu (obr. 2).

Závěr

Domnívám se, že nový materiál zkvalitní chirurgickou techniku hlavně u nemocných v terminálních stadiích choroby, kdy je chirurgická léčba poslední alternativou pro pacienta.

Galerie

Obr. 1Obr. 1
Obr. 1
Obr. 2Obr. 2
Obr. 2

Související produkty

Traumacel Stapler Seam Protection

Sterilní vstřebatelný materiál pojišťující a zvyšující bezpečnost mechanických sutur tkání
Indikace: Použití v oblasti hrudní a břišní chirurgie, gynekologie a urologie, traumatologie.

Traumacel Stapler Seam Protection je sterilní, vstřebatelný biokompatibilní materiál k pojištění a zvýšení bezpečnosti mechanických sutur tkání proti vzniku perioperačního a pooperačního vzduchového úniku a krvácení. Tento speciálně upravený materiál je určen jako podložka pod kovové svorky stapleru…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Stapler Seam Protection Kazuistika - muž, 65 let

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.