Kazuistika – žena, 83 let, recidivující ulcerace na obou bércích

publikováno: 24. 06. 2008

MUDr. Veronika Slonková, Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (I.dermatovenerologická klinika ve FN u Sv. Anny)

Pacientkou je 83-letá žena s recidivujícími ulceracemi na obou bércích.

Pacientka se léčí s ischemickou chorobou srdeční, hypertenzí, diabetem II.typu kompenzovaným dietou a s hypotyreózou. Byla operována pro artrózu obou kyčelních kloubů s implantací totální endoprotézy a dále byla r.2005 provedena totální excize maligního melanomu v oblasti pravé tváře.

Ulcerace recidivují na levém bérci 7 let, na pravém bérci 5 let, nyní recidiva ulcerací od léta 2006. Záněty žil pacientka neprodělala, kompresi nosí nepravidelně. Dle cévního vyšetření se jedná o bércové vředy smíšené etiologie – na terénu chronické žilní insuficience a periferní angiopatie při diabetu, s převahou žilní složky.

Objektivně se na pravém bérci nacházela okrouhlá ulcerace vel. 4,4 cm2. Spodina ulcerace byla zčásti živě granulující, zčásti s fibrinovými nálety, byla patrná epitelizace z okrajů, okolí bylo klidné (obr.1a). Vlevo na bérci se nacházela podélná ulcerace vel. 10,1 cm2, s granulující spodinou, zčásti s fibrinovými nálety, v centru byla ulcerace téměř přemostěna. Okolí ulcerace bylo klidné (obr.1b).

Pacientka byla léčena Traumacelem biodress. Převazy ulcerací probíhaly zpočátku denně, poté po 2–3 dnech. Frekvence převazů byla dána stupněm exsudace. Zpočátku byl Traumacel resorbován rychleji, takže převazy probíhaly denně. Později s přechodem ulcerací do epitelizační fáze hojení se snížilo množství exsudátu, proto bylo možné ponechat Traumacel v ráně 2–3 dny než došlo k jeho úplné resorpci. Při převazu byly ulcerace osprchovány, poté byl přiložen obklad se sol. Jarisch na 15 minut. Okolí ulcerací bylo ošetřeno indiferentní pastou a poté byl aplikován Traumacel biodress, následně mastný tyl, gázové čtverce a komprese krátkotažnými obinadly.

Již po týdnu došlo k velmi rychlé epitelizaci obou ulcerací, a to jak vpravo (obr.2a), tak i vlevo, kde ulcerace téměř přemostěna (obr.2b). Již po 2 týdnech došlo k úplnému přemostění ulcerace na levém bérci za vzniku 2 drobných ulcerací (obr 3b). Po 4 týdnech se na pravém bérci nacházela drobná ulcerace velikosti 1,2 cm2, s živě granulující spodinou a rychlou epitelizací z okrajů (obr.5a), vlevo na bérci se nacházely 2 drobné ulcerace velikosti 1,7 cm2 a 2,9 cm2, rovněž s živě granulující spodinou a rychlou epitelizací z okrajů (obr.5b).

Okolí všech ulcerací bylo klidné, bez známek ekzematizace. Ulcerace na pravém bérci se zhojila za 8 týdnů (obr.7a), na levém bérci byla ulcerace po 8 týdnech aplikace Traumacelu biodress téměř zhojena, distálně přetrvávala drobná ulcerace velikosti 1 cm2 s živě granulující spodinou a velmi rychlou epitelizací z okrajů (obr.7b).

Po aplikaci Traumacelu pacientka udávala výraznou úlevu od bolesti, čímž došlo ke zlepšení její kvality života ještě před zhojením ulcerací – viz tabulka níže

  T0 T1 T2 T3 T4 T6 T8
plocha vředů (cm2) 15,3 13,5 7,9 5,7 4,5 2,5 0,8
bolest (NRS) 2 1 1 0 0 0 0

Závěr

Popsaná kazustika demonstruje velmi příznivý efekt oxidované celulózy na hojení ran. U naší pacientky došlo velmi rychle k navození nejprve granulační, poté i epitelizační fáze hojení ran. Současně pacientka udávala i výrazné snížení bolesti v oblasti ulcerací, a tím i zlepšení její kvality života.

Pozn.: Traumacel biodress (hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy) byl v době realizace klinické studie pod názvem Traumacel T. Tato informace platí i pro galerii/fotodokumentaci u těchto kazuistik.

Galerie

Obr.1a: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress – pravý bérecObr.1a: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress – pravý bérec
Obr.1a: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress – pravý bérec
Obr.1b: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress – levý bérecObr.1b: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress – levý bérec
Obr.1b: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress – levý bérec
Obr.2a: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérecObr.2a: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérec
Obr.2a: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérec
Obr.2b: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérecObr.2b: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérec
Obr.2b: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérec
Obr.3a: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérecObr.3a: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérec
Obr.3a: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérec
Obr.3b: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérecObr.3b: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérec
Obr.3b: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérec
Obr.4a: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérecObr.4a: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérec
Obr.4a: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérec
Obr.4b: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérecObr.4b: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérec
Obr.4b: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérec
Obr.5a: Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérecObr.5a: Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérec
Obr.5a: Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérec
Obr.5b: Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérecObr.5b: Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérec
Obr.5b: Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérec
Obr.6a: Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérecObr.6a: Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérec
Obr.6a: Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress – pravý bérec
Obr.6b: Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérecObr.6b: Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérec
Obr.6b: Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérec
Obr.7a: Klinický obraz po 8 týdnech od aplikace Traumacelu biodress – ulcerace na pravém bérci zhojenaObr.7a: Klinický obraz po 8 týdnech od aplikace Traumacelu biodress – ulcerace na pravém bérci zhojena
Obr.7a: Klinický obraz po 8 týdnech od aplikace Traumacelu biodress – ulcerace na pravém bérci zhojena
Obr.7b: Ulcerace 8 týden po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérecObr.7b: Ulcerace 8 týden po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérec
Obr.7b: Ulcerace 8 týden po aplikaci Traumacelu biodress – levý bérec

Související produkty

Traumacel Biodress

Unikátní přírodní krytí na léčbu akutních a chronických ran
Indikace: bércové vředy, dekubity, popáleniny...

Traumacel Biodress je světově první prostředek moderní léčby akutních a chronických ran na bázi oxidované celulózy. Traumacel Biodress je bioaktivní krytí, které ovlivňuje metabolické a biochemické procesy, tím startuje a výrazně urychluje proces hojení, znatelně ulevuje od bolesti…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress Kazuistika – žena, 83 let

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík