Kazuistika – žena, 81 let, chronické ulcerace

publikováno: 30. 03. 2009

Kazuistika:81-letá pacientka schronickými ulceracemi na PDK od roku 2004 a nově vytvořeným defektem na LDK od 11/2008. Pacientka má na řadu analgetik i antibiotik alergii, což je nevýhodou, protože máme zúžený výběr analgetizace jak per os tak injekčně. Pacientka byla léčena řadou krytí, ke zlepšení stavu bércových ulcerací po výměně materálu došlo vždy jen přechodně, bolesti byly přítomny stále ve stejné intenzitě. Defekty na PDK byly 3-nad zevním a vnitřním kotníkem,na nártu DK. Prováděli jsme dezinfekční koupele v roztoku Betadiny a následnou aplikaci Traumacelu biodress. Jako hlavní přínos kladně hodnotila pacientka velké zmírnění bolestí, mohla se v noci vyspat. Dalším pozitivním faktorem bylo radikální a především rychlé vyčištění spodiny všech ulcerací/během několika dnů. Sekrece neprobíhala tak masívně, tudíž i macerace okolí byla minimální.Po 14 dnech aplikace Traumacelu biodress, kdy frekvence převazů byla nejdříve 1× denně, po týdnu co 2 den došlo k vyčištění,ke zlepšení prokrvení. Defekty jsou nyní s „nastartovanou“ granulací. Pacientka je spokojená,že bolesti jsou jen občas a že může v noci spát. Pacientka sama hodnotí stav ulcerací pozitivně. Prognosticky lze předpokládat,že 2 ze 4 defektů by se mohly v dohledné době zcela zahojit-defekt na nártu a nad zevním kotníkem na PDK. O 1/3 je zmenšen defekt nad vnitřním kotníkem.Ulcerace na LDK nad vnitřním kotníkem o velikosti 7,5×4cm je vyčištěna jen částečně,ale i zde jsou přítomny ve spodině ojedinělé granulační ostrůvky. Materiál TRAUMACEL BIODRESS se řadí k materiálům,které výrazně zlepšují stav chronických ran a tím napomáhají pacientům ke zlepšení kvality jejich života. Výhodou je také úhrada ze strany pojišťovny a možnost preskripce materiálu ošetřujícím praktickým lékařem.

Galerie

Související produkty

Traumacel Biodress

Unikátní přírodní krytí na léčbu akutních a chronických ran
Indikace: bércové vředy, dekubity, popáleniny...

Traumacel Biodress je světově první prostředek moderní léčby akutních a chronických ran na bázi oxidované celulózy. Traumacel Biodress je bioaktivní krytí, které ovlivňuje metabolické a biochemické procesy, tím startuje a výrazně urychluje proces hojení, znatelně ulevuje od bolesti…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress Kazuistika – žena, 81 let

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.