Kazuistika – žena, 67 let

publikováno: 24. 06. 2008

MUDr. Veronika Slonková, Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (I.dermatovenerologická klinika ve FN u Sv. Anny)

Pacientkou je 67-letá žena, důchodkyně, která se léčí s recidivujícími ulceracemi levého bérce již 22 let, nyní recidiva ulcerací 11 měsíců. Před 23 lety prodělala flebotrombózu, povrchové záněty žil ani erysipel neudává. Kompresi krátkotažnými obinadly nosí pravidelně.

Epikutánními testy byla prokázána kontaktní přecitlivělost na alkoholy lanolínu, formaldehyd, kalafunu a heřmánek. Léčí se s poruchou glukózové tolerance, jinak je zdráva. Dle cévního vyšetření se jedná o ulcerace venózní etiologie na podkladě posttrombotického syndromu. FA: Detralex, Agapurin retard.

Obj. se na levém bérci distálně nacházelo několik ulcerací nepravidelného tvaru s částečně granulující, částečně povleklou spodinou ( obr.1). Okolí ulcerací bylo klidné, jen s výraznější desquamací. Celková plocha ulcerací byla 27,5 cm2. Pacientka udávala velmi silné bolesti v oblasti ulcerací – č.9 na NRS (numerical rating scale).

Pacientka byla zařazena do studie s Traumacelem biodress (hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy). Převazy ulcerací probíhaly zpočátku denně, poté po 2 dnech.

Před aplikací Traumacelu byla ulcerace obkladována Dermacynem, poté bylo ošetřeno okolí ulcerace zinkovým olejem a do ulcerace byla aplikována OC, která byla kryta mastným tylem,vrstvou gázy, fixována hydrofilním obinadlem a následně 2–3 krátkotažnými obinadly.

Po aplikaci Traumacelu došlo postupně k vyčištění spodiny ulcerací, k navození granulace a především velmi rychlé epitelizace z okrajů (obr. 2–4). Po 3 týdnech byla plocha všech ulcerací méně než poloviční (12,5 cm2). Velmi rychlá epitelizace pokračovala i během druhého měsíce terapie Traumacelem (obr. 5,6).

Po 8 týdnech byla ulcerace ventrálně na bérci zcela zhojena (obr.7),ostatní ulcerace velmi rychle epitelizovaly z okrajů. Celková plocha ulcerací byla 2,9 cm2.

Pacientka udávala výraznou úlevu od bolesti již po týdnu terapie – č. 6 dle NRS, po 2 týdnech pak došlo ke snížení bolesti na č. 4 dle NRS a po 6 týdnech léčby se bolest velmi zmírnila (č. 2 dle NRS). Výrazným snížením bolesti došlo ke zlepšení kvality života pacientky ještě před zhojením bércových ulcerací – viz tabulka níže.

  T0 T1 T2 T3 T4 T6 T8
plocha vředů (cm2) 27,5 21,9 17,5 12,5 10,1 6,1 2,9
bolest (NRS) 9 6 4 4 3 2 2

Pozn.: Traumacel biodress (hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy) byl v době realizace klinické studie pod názvem Traumacel T. Tato informace platí i pro galerii/fotodokumentaci u těchto kazuistik.

Galerie

Obr.1: Ulcerace na ventrální straně bérce před aplikací Traumacelu biodressObr.1: Ulcerace na ventrální straně bérce před aplikací Traumacelu biodress
Obr.1: Ulcerace na ventrální straně bérce před aplikací Traumacelu biodress
Obr.2: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodressObr.2: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.2: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.3: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodressObr.3: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.3: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.4: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodressObr.4: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.4: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.5: Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodressObr.5: Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.5: Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.6: Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodressObr.6: Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.6: Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.7: Klinický obraz po 8 týdnech po aplikaci Traumacelu biodress – ulcerace ventrálně na bérci zhojenaObr.7: Klinický obraz po 8 týdnech po aplikaci Traumacelu biodress – ulcerace ventrálně na bérci zhojena
Obr.7: Klinický obraz po 8 týdnech po aplikaci Traumacelu biodress – ulcerace ventrálně na bérci zhojena

Související produkty

Traumacel Biodress

Unikátní přírodní krytí na léčbu akutních a chronických ran
Indikace: bércové vředy, dekubity, popáleniny...

Traumacel Biodress je světově první prostředek moderní léčby akutních a chronických ran na bázi oxidované celulózy. Traumacel Biodress je bioaktivní krytí, které ovlivňuje metabolické a biochemické procesy, tím startuje a výrazně urychluje proces hojení, znatelně ulevuje od bolesti…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress Kazuistika – žena, 67 let

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.