Kazuistika – muž, 81 let

publikováno: 24. 06. 2008

MUDr. Veronika Slonková, Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (I.dermatovenerologická klinika ve FN u Sv. Anny)

Pacientem je 81-letý muž, důchodce, který se 2 roky léčí s recidivujícími ulceracemi na levém bérci, nyní recidiva 5 měsíců. V anamnéze dále uvádí recidivující mikrobiální ekzém na bércích. Kompresi nosí pravidelně. Záněty žil ani erysipely neudává. Léčí se s hypertenzí, hyperlipidémií, poruchou glukózové tolerance. Dle cévního vyšetření se jedná o ulceraci venózní etiologie, CVI EI bilat., tř.C6 dle CEAP. FA: Lozap H, Detralex, Agapurin retard Alergie: salicyláty

Obj. Se v distální třetině levé bérce mediálně nacházela ulcerace nepravidelné tvaru, s mírně povleklou, ale granulující spodinou. Plocha ulcerace byla 2,2 cm2 (obr.1). Pacient udával mírné bolesti – č.3 dle NRS (numerical rating scale).

Pacient byl zařazen do studie s Traumacelem biodress (hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy). Převazy ulcerací probíhaly zpočátku denně, poté po 2–3 dnech. Před aplikací Traumacelu byla ulcerace obkladována Dermacynem, poté bylo ošetřeno okolí ulcerace zinkovým olejem a do ulcerace byla aplikována OC, která byla kryta mastným tylem,vrstvou gázy, fixována hydrofilním obinadlem a následně 2–3 krátkotažnými obinadly.

Již po týdnu došlo k úplnému vyčištění spodiny ulcerace a ke zmenšení velikosti ulcerace na polovinu (plocha 1 cm2) (obr.2). V dalším průběhu pokračovala velmi rychlá epitelizace z okrajů, po 3 týdnech přetrvávala drobná ulcerace vel. 0,5 cm2 (obr.4)

Po 4 týdnech byla ulcerace zcela zhojena (obr.5).

Již po první aplikaci došlo u pacienta k okamžité úlevě od bolesti – na numerické škále bolesti udával nulovou bolest – viz tabulka níže.

  T0 T1 T2 T3 T4 T6 T8
plocha vředů (cm2) 2,2 1,0 0,9 0,5 0 0 0
bolest (NRS) 3 0 0 0 0 0 0

Pozn.: Traumacel biodress (hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy) byl v době realizace klinické studie pod názvem Traumacel T. Tato informace platí i pro galerii/fotodokumentaci u těchto kazuistik.

Galerie

Obr.1: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodressObr.1: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress
Obr.1: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress
Obr.2: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodressObr.2: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.2: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.3: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodressObr.3: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.3: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.4: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodressObr.4: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.4: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.5: Klinický obraz po 4 týdnech po aplikaci Traumacelu biodress – ulcerace zhojenaObr.5: Klinický obraz po 4 týdnech po aplikaci Traumacelu biodress – ulcerace zhojena
Obr.5: Klinický obraz po 4 týdnech po aplikaci Traumacelu biodress – ulcerace zhojena

Související produkty

Traumacel Biodress

Unikátní přírodní krytí na léčbu akutních a chronických ran
Indikace: bércové vředy, dekubity, popáleniny...

Traumacel Biodress je světově první prostředek moderní léčby akutních a chronických ran na bázi oxidované celulózy. Traumacel Biodress je bioaktivní krytí, které ovlivňuje metabolické a biochemické procesy, tím startuje a výrazně urychluje proces hojení, znatelně ulevuje od bolesti…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress Kazuistika – muž, 81 let

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.