Kazuistika – muž, 81 let

publikováno: 24. 06. 2008

MUDr. Veronika Slonková, Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (I.dermatovenerologická klinika ve FN u Sv. Anny)

Pacientem je 81-letý muž, důchodce, který se 2 roky léčí s recidivujícími ulceracemi na levém bérci, nyní recidiva 5 měsíců. V anamnéze dále uvádí recidivující mikrobiální ekzém na bércích. Kompresi nosí pravidelně. Záněty žil ani erysipely neudává. Léčí se s hypertenzí, hyperlipidémií, poruchou glukózové tolerance. Dle cévního vyšetření se jedná o ulceraci venózní etiologie, CVI EI bilat., tř.C6 dle CEAP. FA: Lozap H, Detralex, Agapurin retard Alergie: salicyláty

Obj. Se v distální třetině levé bérce mediálně nacházela ulcerace nepravidelné tvaru, s mírně povleklou, ale granulující spodinou. Plocha ulcerace byla 2,2 cm2 (obr.1). Pacient udával mírné bolesti – č.3 dle NRS (numerical rating scale).

Pacient byl zařazen do studie s Traumacelem biodress (hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy). Převazy ulcerací probíhaly zpočátku denně, poté po 2–3 dnech. Před aplikací Traumacelu byla ulcerace obkladována Dermacynem, poté bylo ošetřeno okolí ulcerace zinkovým olejem a do ulcerace byla aplikována OC, která byla kryta mastným tylem,vrstvou gázy, fixována hydrofilním obinadlem a následně 2–3 krátkotažnými obinadly.

Již po týdnu došlo k úplnému vyčištění spodiny ulcerace a ke zmenšení velikosti ulcerace na polovinu (plocha 1 cm2) (obr.2). V dalším průběhu pokračovala velmi rychlá epitelizace z okrajů, po 3 týdnech přetrvávala drobná ulcerace vel. 0,5 cm2 (obr.4)

Po 4 týdnech byla ulcerace zcela zhojena (obr.5).

Již po první aplikaci došlo u pacienta k okamžité úlevě od bolesti – na numerické škále bolesti udával nulovou bolest – viz tabulka níže.

  T0 T1 T2 T3 T4 T6 T8
plocha vředů (cm2) 2,2 1,0 0,9 0,5 0 0 0
bolest (NRS) 3 0 0 0 0 0 0

Pozn.: Traumacel biodress (hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy) byl v době realizace klinické studie pod názvem Traumacel T. Tato informace platí i pro galerii/fotodokumentaci u těchto kazuistik.

Galerie

Obr.1: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodressObr.1: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress
Obr.1: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress
Obr.2: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodressObr.2: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.2: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.3: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodressObr.3: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.3: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.4: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodressObr.4: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.4: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.5: Klinický obraz po 4 týdnech po aplikaci Traumacelu biodress – ulcerace zhojenaObr.5: Klinický obraz po 4 týdnech po aplikaci Traumacelu biodress – ulcerace zhojena
Obr.5: Klinický obraz po 4 týdnech po aplikaci Traumacelu biodress – ulcerace zhojena

Související produkty

Traumacel Biodress

Unikátní přírodní krytí na léčbu akutních a chronických ran
Indikace: bércové vředy, dekubity, popáleniny...

Traumacel Biodress je světově první prostředek moderní léčby akutních a chronických ran na bázi oxidované celulózy. Traumacel Biodress je bioaktivní krytí, které ovlivňuje metabolické a biochemické procesy, tím startuje a výrazně urychluje proces hojení, znatelně ulevuje od bolesti…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress Kazuistika – muž, 81 let

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík