Kazuistika – muž, 77 let - TRAUMACEL biodress v kombinaci s jinými materiály

termín kauzistiky: 4.8.2009, publikováno: 04. 08. 2009

Kateřina Hanušová, zdravotní sestra FN Hradec Králové, úrazová chirurgie

Již 6 let se věnuji ošetřování chronických ran a musím říci, že je stále se co učit. Na trhu je dnes velké množství prostředků pro ošetřování ran. Mnohdy je nutné materiály v průběhu léčby měnit a kombinovat. Každý z těchto prostředků má své schopnosti a proto jsme se rozhodli vyzkoušet Traumacel biodress s Hyiodine při léčbě dekubitů.

Muž – 77 let Základní dg.- Pertrochanterická zlomenina stehenní kosti vpravo

Diagnostický souhrn • Pertrochanterická zlomenina vpravo s dislokací, osteosyntéza PFNA 19.3.2009 • Mnohočetné dekubity II.-III.st. • Dehydratace při přijetí • Fibrilace síní • Periodická depresivní porucha • Diabetes mellitus II.typu na PAD, diabetická neuropatie • St.p. operaci žaludku pro vředovou chorobu • St.p. cholecystektomii • Psoriáza

Pacient byl přijat na OUM FNHK dne 18.3.09 , kdy byl po 5 dnech doma nalezen po pádu na pravou polovinu těla. Při pádu utrpěl pertrochanterickou zlomeninu pravé stehenní kosti a tlakové dekubity na levé dolní končetině ( nad trochanterem II.-III. st. vel. 10×8cm s centrální nekrózou, lat.plocha kolene II.-III.st. vel. 15×8cm pokračující na lat.stranu bérce a na lat. malleolu a nad bazí V. metakarpu dva dekubity III.st. vel 3×3 cm ). Byl přijat dehydratován a v zanedbaném stavu. Okamžitě byla zahájena rehydratace. Dne 19.3.09 byla provedena osteosyntéza. Operován bez komplikací, operační rána se hojila per primam. V dalším průběhu jsme dbali hlavně na dostatečný příjem stravy a podávali Nutridrinky a Cubitany. Péče o dekubity probíhala ve spolupráci s plastickým chirurgem. Byla provedena nekrektomie a naplánována autotransplantace kůže. Našim úkolem bylo vyčistit spodiny dekubitů k případné autotransplantaci. Dne 27.3.09 jsme zahájili lokální léčbu. Nejprve jsme defekty obkladovali 15 minut Prontosan roztokem a po řádné toaletě a ošetření okolí aplikovali Hyiodine s Traumacelem biodress. Pro fixaci savé vrstvy gázy jsme použili Tegaderm. Frekvence převazů byla 2 –3 dny. V prvním týdnu byla provedena drobná nekrektomie. Po deseti dnech jsme gázu a Tegaderm nahradili Biatainem, který má větší kapacitu sání exudátu. Tím se prodloužila frekvence převazů na 4 dny. Po 3 týdnech byl přizván opět plastický chirurg. Efekt této lokální léčby byl uspokojivý a proto se od autotransplantace ustoupilo. Dne 17.4.09 jsme pacienta přeložili na LNP do Nového Bydžova. Tam pokračovali v léčbě Flamigelem a Betadinou. Dle informace ošetřujícího lékaře je pacient 4 měsíce od úrazu téměř zhojen, chodí v chodítku a je v dobré fyzické i psychické kondici. Léčbu touto metodou pacient hodnotil velmi kladně. Nejvíce ocenil analgetické účinky Traumacelu biodress. Během hospitalizace užíval analgetika v minimálním množství i bezprostředně po operaci. Náklady při použití moderního krytí se mohou zdát vysoké, ale z mých zkušeností vyplývá, že se výrazně zkrátí doba hojení. Náklady na tyto rozsáhlé dekubity činily v průměru 280Kč/den po dobu 22 dnů. Bohužel přeložením pacienta na jiné pracoviště a tím že ještě není úplně zhojen, nelze celkové náklady vyčíslit. Výhodou moderního krytí je časová nenáročnost pro ošetřující personál a pacientovi poskytuje dokonalý komfort během léčení. Léčbu touto metodou pacient hodnotil velmi kladně. Nejvíce ocenil analgetické účinky Traumacelu biodress. Během hospitalizace užíval analgetika v minimálním množství i bezprostředně po operaci. Traumacel biodress významnou měrou napomáhá urychlovat hojení ran a díky analgetickému efektu výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů.

Galerie

Tlakový dekubit, lat. plocha levého kolene 1. den terapie.Tlakový dekubit, lat. plocha levého kolene 1. den terapie.
Tlakový dekubit, lat. plocha levého kolene 1. den terapie.
Tlakový dekubit, lat. plocha levého kolene 20. den terapie.Tlakový dekubit, lat. plocha levého kolene 20. den terapie.
Tlakový dekubit, lat. plocha levého kolene 20. den terapie.
Vstřebaný Traumacel biodress.Vstřebaný Traumacel biodress.
Vstřebaný Traumacel biodress.

Související produkty

Traumacel Biodress

Unikátní přírodní krytí na léčbu akutních a chronických ran
Indikace: bércové vředy, dekubity, popáleniny...

Traumacel Biodress je světově první prostředek moderní léčby akutních a chronických ran na bázi oxidované celulózy. Traumacel Biodress je bioaktivní krytí, které ovlivňuje metabolické a biochemické procesy, tím startuje a výrazně urychluje proces hojení, znatelně ulevuje od bolesti…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress Kazuistika – muž, 77 let

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík