Kazuistika – muž, 67 let, Dehiscentní rány po náhradě aortální chlopně

publikováno: 31. 03. 2009

MUDr. Vlastimil Kubíček, MUDr. Marek Pojar, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Kardiochirurgická klinika FN v Hradci Králové

Dehiscentní rány Pacient (67 let) po náhradě aortální chlopně. Pooperační průběh komplikován dehiscencí operační rány v rozsahu kůže a podkoží, v délce 15 cm, 2 cm do hloubky, s minimální sekrecí. Po aplikaci Traumacelu biodress (2., 4. a 6. den léčby) dochází k rychlé granulaci rány, k potlačení infekce a remodelaci tkáně. Po 9 dnech stav hojení rány umožnil provést resuturu a pacienta propustit. Použití Traumacelu biodress urychlilo hojení dehiscentní rány, zkrátilo dobu hospitalizace a snížilo náklady na léčbu.

Galerie

Dehiscentní rána ve středu sternotomie, délka 15 cm, hloubka 2 cmDehiscentní rána ve středu sternotomie, délka 15 cm, hloubka 2 cm
Dehiscentní rána ve středu sternotomie, délka 15 cm, hloubka 2 cm
Po 9 dnech terapie je rána bez sekrece, čile granulující, připravena k resutuřePo 9 dnech terapie je rána bez sekrece, čile granulující, připravena k resutuře
Po 9 dnech terapie je rána bez sekrece, čile granulující, připravena k resutuře

Související produkty

Traumacel Biodress

Unikátní přírodní krytí na léčbu akutních a chronických ran
Indikace: bércové vředy, dekubity, popáleniny...

Traumacel Biodress je světově první prostředek moderní léčby akutních a chronických ran na bázi oxidované celulózy. Traumacel Biodress je bioaktivní krytí, které ovlivňuje metabolické a biochemické procesy, tím startuje a výrazně urychluje proces hojení, znatelně ulevuje od bolesti…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress Kazuistika – muž, 67 let

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.