Kazuistika – muž, 55 let

publikováno: 24. 06. 2008

MUDr. Veronika Slonková, Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (I.dermatovenerologická klinika ve FN u Sv. Anny)

Pacientem je 55-letý muž, tesař, který trpí recidivujícími ulceracemi na pravém bérci již 15 let, nyní recidiva 8 měsíců. Před 25 lety prodělal pacient úraz s následnou frakturou pravého bérce. Záněty žil ani erysipely neudává. Kompresi nosí pravidelně. Dle cévního vyšetření se jedná o ulcerace venózní etiologie v terénu posttrombotického syndromu (CVI EI l.dx., tř.C6 dle CEAP). Pacient se dále léčí s hypertenzí a vředovou chorobou gastroduodena, t.č. bez subj. potíží. FA: Agen, Lozap, Vessel Due F, Detralex, Agapurin retard. Alergie neudává.

Obj. se ventromediálně na pravém bérci nacházely 2 větší ulcerace s částečně granulující, mírně povleklou spodinou, v centru s několika epitelizačními ostrůvky. V jejich okolí bylo několik drobných povrchových ulcerací (obr.1). Plocha ulcerací byla 7,8 cm2. Pacient udával středně silnou bolest – č.4 dle numerické škály bolesti (NRS – numerical rating scale).

Pacient byl zařazen do studie s Traumacelem biodress (hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy). Převazy ulcerací probíhaly zpočátku denně, poté po 2–3 dnech. Před aplikací Traumacelu byla ulcerace obkladována Dermacynem, poté bylo ošetřeno okolí ulcerace zinkovým olejem a do ulcerace byla aplikována OC, která byla kryta mastným tylem, vrstvou gázy, fixována hydrofilním obinadlem a následně 2–3 krátkotažnými obinadly.

Již po týdnu došlo k poměrně rychlé epitelizaci jak z okrajů, tak z centra, což je patrné zejména v oblasti největší ulcerace (obr.2).

Po 2 týdnech byly drobné ulcerace zcela zhojeny, na pravém bérci přetrvávaly 2 ulcerace, z nichž proximální byla téměř zhojena a distální, původně největší ulcerace byla zčásti zepitelizována, což je patrné na obr.3 ( plocha ulcerací byla 3,5 cm2).

Po 4 týdnech byla proximální ulcerace kryta krustosquamou, distální ulcerace byla z velké části zepitelizována (obr.5), plocha vředů byla 2,1 cm2. Během dalšího měsíce pokračovalo velmi rychlé hojení ulcerací, po 2 měsících od zahájení studie ( tj. při jejím ukončení) přetrvávala na pravém bérci drobná ulcerace velikosti 0,8 cm2, okolí ulcerace bylo zcela klidné (obr.7).

Pacient udával výraznou úlevu od bolesti  – viz tabulka níže:

  T0 T1 T2 T3 T4 T6 T8
plocha vředů (cm2) 7,8 4,3 3,5 2,8 2,1 1,0 0,8
bolest (NRS) 4 3 2 2 1 1 1

Pozn.: Traumacel biodress (hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy) byl v době realizace klinické studie pod názvem Traumacel T. Tato informace platí i pro galerii/fotodokumentaci u těchto kazuistik.

Galerie

Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress
Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress
Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress
Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress
Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodress Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress
Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress
Ulcerace 8 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress Ulcerace 8 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress
Ulcerace 8 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress

Související produkty

Traumacel Biodress

Unikátní přírodní krytí na léčbu akutních a chronických ran
Indikace: bércové vředy, dekubity, popáleniny...

Traumacel Biodress je světově první prostředek moderní léčby akutních a chronických ran na bázi oxidované celulózy. Traumacel Biodress je bioaktivní krytí, které ovlivňuje metabolické a biochemické procesy, tím startuje a výrazně urychluje proces hojení, znatelně ulevuje od bolesti…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress Kazuistika – muž, 55 let

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík