Kazuistika – muž, 51 let

publikováno: 24. 06. 2008

MUDr. Veronika Slonková, Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (I.dermatovenerologická klinika ve FN u Sv. Anny)

Pacientem je 51-letý muž, řidič, který se léčí asi 20 let s recidivujícími ulceracemi na obou bércích, nyní recidiva na levém bérci 12 měsíců. Záněty žil ani erysipely neudává. Kompresi krátkotažnými obinadly nosí pravidelně. Epikutánními testy byla prokázána kontaktní přecitlivělost na chloracetamid. Léčí se s hyperbilirubinémií, jinak je zdráv. Dle cévního vyšetření se jedná o ulceraci venózní etiologie, CVI EI bilat., tř.C6 dle CEAP. FA: Detralex, Agapurin retard, Anopyrin. Alergie: léky neudává.

Obj. se nad levým vnitřním kotníkem nacházela ulcerace nepravidelného tvaru, velikosti 6,3 cm2, s granulující spodinou a klidným okolím vředu (obr.1). Pacient udával středně silnou bolest – č.5 dle NRS (numerical rating scale).

Pacient byl zařazen do studie s Traumacelem biodress (hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy). Převazy ulcerací probíhaly zpočátku denně, poté po 2–3 dnech. Před aplikací Traumacelu byla ulcerace obkladována Dermacynem, poté bylo ošetřeno okolí ulcerace zinkovým olejem a do ulcerace byla aplikována OC, která byla kryta mastným tylem,vrstvou gázy, fixována hydrofilním obinadlem a následně 2–3 krátkotažnými obinadly.

Po aplikaci Traumacelu došlo postupně k navození epitelizace z okrajů, po 3 týdnech byla ulcerace zmenšena o třetinu ( plocha 3,7 cm2) (obr.4).

Po 2 měsících terapie byla ulcerace zmenšena o více než polovinu původní plochy (obr.7). Okolí ulcerace bylo klidné.

Během terapie došlo k mírné redukci bolesti – viz tabulka níže.

  T0 T1 T2 T3 T4 T6 T8
plocha vředů (cm2) 6,3 5,6 5,0 3,7 3,7 3,5 2,8
bolest (NRS) 5 4 4 4 3 4 4

Pozn.: Traumacel biodress (hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy) byl v době realizace klinické studie pod názvem Traumacel T. Tato informace platí i pro galerii/fotodokumentaci u těchto kazuistik.

Galerie

Obr.1: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodressObr.1: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress
Obr.1: Ulcerace před aplikací Traumacelu biodress
Obr.2: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodressObr.2: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.2: Ulcerace 1 týden po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.3: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodressObr.3: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.3: Ulcerace 2 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.4: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodressObr.4: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.4: Ulcerace 3 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.5: Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodressObr.5: Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.5: Ulcerace 4 týdny po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.6: Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodressObr.6: Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.6: Ulcerace 6 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.7: Ulcerace 8 týdnů po aplikaci Traumacelu biodressObr.7: Ulcerace 8 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress
Obr.7: Ulcerace 8 týdnů po aplikaci Traumacelu biodress

Související produkty

Traumacel Biodress

Unikátní přírodní krytí na léčbu akutních a chronických ran
Indikace: bércové vředy, dekubity, popáleniny...

Traumacel Biodress je světově první prostředek moderní léčby akutních a chronických ran na bázi oxidované celulózy. Traumacel Biodress je bioaktivní krytí, které ovlivňuje metabolické a biochemické procesy, tím startuje a výrazně urychluje proces hojení, znatelně ulevuje od bolesti…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress Kazuistika – muž, 51 let

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík