Kazuistika – muž, 22 let, léčba dekubitu

publikováno: 30. 03. 2009

Bc. Zuzana Holanová, Home Care Services and Supplies, Hradec Králové

Muž 22 let, hemiplegik po úrazu míchy na snowboardu je trvale upoután na vozík. V oblasti sacra se objevil píštěl ústí 2,5 cm a rozsáhlý podminovaný dekubit zasahující kostrč a kost sedací. Po dvojí plastice dekubitu – vždy s masivní hnisavou sekrecí – nedošlo ke zhojení. Při terapii vstřikování Hyiodine a tamponování Traumacelem biodress není po týdnu hnisavá sekrece v ráně přítomna. Defekt je obtížně hojitelný vzhledem k vynucené poloze na vozíku, došlo ale k jeho vyčištění a postupné granulaci.

Galerie

Defekt v oblasti sacra, neúspěšně řešen plastikami dekubitu.Defekt v oblasti sacra, neúspěšně řešen plastikami dekubitu.
Defekt v oblasti sacra, neúspěšně řešen plastikami dekubitu.
Při terapii Traumacelem biodress a Hyodine došlo k vyčištění hnisavé sekrece.Při terapii Traumacelem biodress a Hyodine došlo k vyčištění hnisavé sekrece.
Při terapii Traumacelem biodress a Hyodine došlo k vyčištění hnisavé sekrece.

Související produkty

Traumacel Biodress

Unikátní přírodní krytí na léčbu akutních a chronických ran
Indikace: bércové vředy, dekubity, popáleniny...

Traumacel Biodress je světově první prostředek moderní léčby akutních a chronických ran na bázi oxidované celulózy. Traumacel Biodress je bioaktivní krytí, které ovlivňuje metabolické a biochemické procesy, tím startuje a výrazně urychluje proces hojení, znatelně ulevuje od bolesti…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress Kazuistika – muž, 22 let

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.