Je hemofilie překážkou v léčbě chronické rány?

publikováno: 23. 06. 2011

Bc. Lea Voráčková – FN Hradec Králové

Chronická rána je sekundárně se hojící rána, která se musí uzavřít pomocí výstavby nové tkáně za dobu delší než 6–8 týdnů. Přechod akutní rány v chronickou se může odehrát v jakékoli fázi hojení. Chronické rány vznikají z pokročilých destrukcí tkáně v důsledku cévních onemocnění nejrůznější etiologie, diabetu mellitu, defektů vzniklých tlakem, nádorů. Vzhledem k prodloužení lidského věku vzrůstá počet chronických onemocnění, a tím i chronických defektů. Veškeré defekty jsou spojené se snížením kvality života. Proto se tímto problémem zabývá několik oborů medicíny.

Kazuistika:

Souhrn: Autorka se v článku věnuje problematice léčby chronických ran. Na kazuistice pacienta s těžkou formou hemofilie a dokládá, že ani toto onemocnění není překážkou v léčbě chronických defektů.

Klíčová slova: hemofilie A, krvácivost, bolest. Lokální ošetření: oplach defektu roztokem Dermacyn, wound care, krycí materiál Traumacel Biodress Comfort.

Pacientem je 70 letý muž, který se od září 2009 léčil s četnými defekty na obou bércích (zranění na obou bércích při práci v dílně). Používány byly střídavě krytí Inadine a roztok Betadine. Ke zlepšení stavu defektů však nedocházelo, krytí přisychalo a při převazech stále docházelo ke krvácení. Muž byl poté 1. 2. 2010 odeslán praktickým lékařem na naše pracoviště.

Diagnostický souhrn: hemofilie A, těžká forma, pozitivní sérologie na hepatitidu C, dermatitis seborrhoica, žilní insuficience DK. Stav defektů: spodina prokrvácená, bez povlaku a sekrece, oboustranně četné defekty spíše menší velikosti, většinou 10 až 20 mm, největší asi do 50 mm v průměru (obr. 1, 2).

Vzhledem k rizikovosti pacienta pro krvácení jsme převazy zajistili 3krát týdně prostřednictvím sestry domácí agentury.

Průběh léčby: Dne 22. 2. 2010 přichází pacient ke kontrolnímu ošetření. Lokální nález a defekty se zlepšily, rány nekrvácely a podle slov pacienta, nebolely. Pokračovali jsme v převazech krycím materiálem Traumacel Biodress Comfort prostřednictvím sestry domácí agentury (obr. 3, 4). O měsíc později (22. 3. 2010) se pacient opět dostavil ke kontrolnímu ošetření. Na PDK patrný defekt na vnitřním kotníku a na přední straně bérce, oba asi do 10 mm. Na bérci LDK se nacházel povrchový defekt do velikosti zhruba 15×20 mm. Všechny ostatní defekty byly zhojeny (obr. 13) Pacient si stěžoval na bolestivost obou kotníků (obr. 5, 6). Další kontrolní ošetření proběhlo dne 25. 4. 2010. Na PDK na vnitřním kotníku byla rána asi 20×30 mm, na přední straně bérce patrny 3 povrchové eroze. Na bérci LDK byly drobné povrchové eroze, ostatní defekty zhojeny, zůstávaly (obr. 14) četné krusty. Pacient se cítil dobře, udával pouze nepatrnou bolest pravého kotníku. Pokračovali jsme v převazech a 3 dny krycím materiálem Traumacel Biodress Comfort prostřednictvím sestry domácí agentury (obr. 7, 8). Další kontrolní ošetření bylo plánováno dne 24. 5. 2010. Na bérci LDK jsme ošetřili 5 drobných ran bez povrchových erozí s čistou spodinou, asi 10×10 mm. Defekt na pravém vnitřním kotníku PDK byl zhojen. Pacient se cítil dobře, na bolesti si nestěžoval, ke krvácení z defektů již nedocházelo. Doporučili jsme defekty před převazy osprchovat a pokračovat v převazech po 3 dnech krycím materiálem Traumacel Biodress Comfort prostřednictvím sestry domácí agentury (obr. 9, 10). Dne 19. 7. 2010 byly na bércích obou DK drobné povrchové eroze s čistou spodinou. Lokální léčba zůstávala stejná, převazy jsme doporučili provádět 1krát za 4 dny krycím materiálem Traumacel Biodress Comfort prostřednictvím sestry domácí agentury (obr. 11, 12). V polovině září (13. 9. 2010) pacient přichází k dalšímu kontrolnímu ošetření. Všechny defekty na obou bércích byly zhojeny, zůstávalo několik starších klidných krust. Další léčba v naší ambulanci již nebyla nutná. Pacient byl předán zpět do péče praktického lékaře (obr. 13, 14).

Závěr: Zmíněná kazuistika potvrzuje výhody použití krycího materiálu Traumacel Biodress Comfort u pacienta s velkým rizikem krvácení při základním onemocnění. Doba léčení na našem pracovišti byla 7,5 měsíce. V průběhu této doby se díky krytí Traumacel Biodress Comfort podařilo dosáhnout snížení rizika krvácení u pacienta s hemofilií A (hemostatický účinek), snížení bolestivosti při převazech (analgetický účinek). Pozitivem tohoto krycího materiálu je jednoduchost jeho použití – je plně vstřebatelný, není nutné odstraňovat ho z místa aplikace – a prodloužení intervalu mezi převazy na 4 dny.

Galerie

Obrázek č. 1Obrázek č. 1
Obrázek č. 1
Obrázek č. 2Obrázek č. 2
Obrázek č. 2
Obrázek č. 3Obrázek č. 3
Obrázek č. 3
Obrázek č. 4Obrázek č. 4
Obrázek č. 4
Obrázek č. 5Obrázek č. 5
Obrázek č. 5
Obrázek č. 6Obrázek č. 6
Obrázek č. 6
Obrázek č. 7Obrázek č. 7
Obrázek č. 7
Obrázek č. 8Obrázek č. 8
Obrázek č. 8
Obrázek č. 9Obrázek č. 9
Obrázek č. 9
Obrázek č. 10Obrázek č. 10
Obrázek č. 10
Obrázek č. 11Obrázek č. 11
Obrázek č. 11
Obrázek č. 12Obrázek č. 12
Obrázek č. 12
Obrázek č. 13Obrázek č. 13
Obrázek č. 13

Související produkty

Traumacel Biodress Comfort

Bioaktivní vstřebatelné krytí a neadherentní vysoce savé krytí
Indikace: BÉRCOVÉ VŘEDY, DEKUBITY, DEFEKTY DIABETICKÝCH NOHOU, RÁNY HOJÍCÍ SE PER SECUNDAM AJ

Traumacel Biodress Comfort je inovovaná forma bioaktivního vstřebatelného krytí Traumacelu Biodress, která díky novému složení nabízí jedinečný komfort v péči o nehojící se chronické rány. Traumacel Biodress Comfort obsahuje bioaktivní krytí Traumacel Biodress, neadherentni mřížku a vysoce savé krytí. Toto nové složení představuje rychlou a efektivní péči o chronické rány…

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress Comfort Je hemofilie překážkou v léčbě chronické rány?

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.