Nový Traumacel Biodress: bioaktivní hojení a úleva od bolesti

Traumacel Biodress Comfort startuje přirozený proces hojení, významně se podílí na aktivaci fibroblastů, inaktivaci matrix metalloproteinas, má antibakteriální účinek, zajišťuje příznivé vlhké mikroklima v ráně a ulevuje od bolesti.

Traumacel Biodress Comfort obsahuje ionty kalcia, které zvyšují osmotický tlak a kapilární tok v ráně, což podporuje lepší krevní zásobení, přísun růstových faktorů, makrofágů a jiných chemických prvků do rány. Výsledkem je aktivace fibroblastů.

Traumacel Biodress Comfort tak výrazně podporuje celkový proces hojení, především fázi granulace a epitelizace. Ionty kalcia se také váží na receptory bolesti a způsobují tzv. blokovací efekt. Tím znatelně ulevují od bolesti v ráně, a zlepšují tak kvalitu života pacientů ještě před zhojením rány. Kyselý charakter oxidované celulózy snižuje pH v ráně, má antibakteriální účinky, podílí se na inaktivaci matrix metalloproteinas, a tím podporuje novotvorbu tkáně.

Při kontaktu s exsudátem zachycuje oxidovaná celulóza kationty mechanismem výměny iontů, a tak napomáhá snižovat ztráty iontů z rány. Další velmi významnou vlastností Traumacel Biodress Comfort je schopnost vázat vodu, což zajišťuje příznivé vlhké mikroklima v ráně. Má rovněž hemostatické účinky.

- Biodress_animace_sceny.swf

Traumacel Biodress Comfort

Bioaktivní vstřebatelné krytí a neadherentní vysoce savé krytí
Indikace: BÉRCOVÉ VŘEDY, DEKUBITY, DEFEKTY DIABETICKÝCH NOHOU, RÁNY HOJÍCÍ SE PER SECUNDAM AJ

Traumacel Biodress Comfort je inovovaná forma bioaktivního vstřebatelného krytí Traumacelu Biodress, která díky novému složení nabízí jedinečný komfort v péči o nehojící se chronické rány. Traumacel Biodress Comfort obsahuje bioaktivní krytí Traumacel Biodress, neadherentni mřížku a vysoce savé krytí. Toto nové složení představuje rychlou a efektivní péči o chronické rány...

Jste zde: Hlavní strana Produkty Traumacel Biodress Comfort Jak funguje Traumacel Biodress Comfort

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.