Využití Taumacelových preparátů k ošetření krvácení po exscisi perianálních duplikatur

uveřejněno: 22. 02. 2011

Do prospektivní studie jsme zařadili 35 pacientů, kterým byly za období 7/08 až 7/09 ambulantně odstraněny perianální duplikatury. Z toho bylo 68% pacientů po léčbě Hemoronem, 20% pacientů po operaci hemoroidů a 12% pacientů bez předchozí léčby hemoroidů (skupina A). Dále jsme retrospektivně zařadili 15 pacientů, kterým byly v období 2006–2007 odstraněny perianální duplikatury a k hojení nebylo využito Traumacel preparátů (skupina B).

Využití Taumacelových preparátů k ošetření krvácení po exscisi perianálních duplikatur

Retrospektivně-prospektivní studie MUDr. Pavel Zbořil, PhD.

I. chirurgická klinika FNOL OLOMOUC 2010

V naší retrospetivně-prospektivní studii jsme se zaměřili na možnost ovlivnění hojení perianálních defektů po excisi perianální duplikatur pomocí preparátů Traumacel Pulvis a Traumacel TAF Light. Sledovali jsme zejména dobu pooperačního krvácení, dobu hojení, délku a charakter ranné sekrece, bolestivost a výsledek hojení resp. kosmetický efekt. Cílem naší studie bylo zjistit, zda preparáty Traumacel Pulvis a Traumacel TAF Light signifikantně zlepšují hojení perianálních defektů ve srovnání s kontrolní skupinou. Rovněž jsme hodnotili výhody různých aplikačních forem jak z hlediska subjektivního vnímání, tak objektivně dle sledovaných parametrů.

Více informací najdete na adrese: http://www.traumacel.cz/…-duplikatur2

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík