VIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

datum konání: 28. 01. 2010 - 29. 01. 2010

Na konci ledna se již tradičně na univerzitě v Pardubicích konal kongres České společnosti pro léčbu rány za účasti několika stovek odborníků z Česka i zahraničí. V průběhu kongresu jste se mohli seznámit s produkty Traumacel – na našem stánku i na hodinovém workshopu na téma „Kdy a jak používat bioaktivní krytí v léčbě nehojících se chronických ran“.

Galerie

Stánek společnosti Bioster
Na stánku
Účastníci workshopu
Na workshopu - přednáší MUDr. Jan Stryja
Na workshopu - přednáší MUDr. Júlia Stracenská

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.