Oxidovaná celulóza v léčbě bércových vředů

uveřejněno: 05. 05. 2010

V prvním letošním vydání Referátového výběru z dermatovenerologie publikoval primář Chirurgického oddělení Nemocnice v Semilech Georgios Karadzos odbornou studii o použití oxidované celulózy v léčbě bércových vředů.

prim. MUDr. Georgios Karadzos, Lenka Štrauchová, Dis, Bc. Edita Štrauchová

Úvod

V České republice žije asi 100 tisíc obyvatel trpících bércovými vředy – svízelnou nemocí, která představuje závažný zdravotnický problém a má nepříznivý vliv na kvalitu života pacientů. Bércové vředy jsou chronickým onemocněním s dlouhodobou léčbou a častými recidivami. Defekty jsou multilokulární, v některých případech i bilaterálně. Jsou přítomny u 0,3 – 1 % produktivní populace, mnohem častěji u žen než u mužů a ve vyšší míře u populace nad 65 let (4 – 5 %).

Oxidovaná celulóza (OC) je 100 % polymer glukózy, získaný z rostlinného materiálu – bavlny. Vstřebatelná prášková forma lokálního hemostatika na bázi OC má dlouholetou tradici ještě v bývalé ČSSR, kdy nacházela uplatnění ve všeobecné, úrazové a břišní chirurgii v celé řadě indikací, od povrchních poranění až po aplikaci do dutiny břišní. Využívána byla také v neurochirurgii, stomatologii a jiných oborech chirurgie ke stavění difúzního kapilárního krvácení. Postupně byla vyvinuta forma hemostatické síťky, která má v nynější době široké spektrum indikací ve všech chirurgických oborech.

Zcela novým preparátem z oxidované celulózy je Traumacel Biodress. Chemickým složením se jedná o hydrogenvápenatou sůl oxidované celulózy. Jedná se o bioaktivní krytí, které snižuje produkci matrix metaloproteináz (MMP) , aktivuje fibroplasty a zvyšuje množství růstových faktorů. Tím startuje proces hojení, urychluje granulační i epitelizační fázi. Traumacel Biodress má rovněž hemostatické účinky. Hydrogenvápenatá sů OC má také antimikrobiální účinky na široké spektrum grampozitivních i gramnegativních bakterií. Ionty kalcia se vážou na beta receptory bolesti, které blokují. Bolest v ráně se tak snižuje a dochází ke zlepšení kvality života pacienta. Významnou výhodou krytí je pak skutečnost, že je plně vstřebatelné do 48 až 72 hodin v závislosti na množství exsudátu.

Studie

Studie probíhala v letech 2008 až 2009 na Chirurgickém oddělení Nemocnice v Semilech. Cílem bylo ověření účinnosti hydrogenvápenaté soli oxidované celulózy při léčbě bércových vředů. Do studie byli zařazeni pacienti s chronickými bércovými vředy různé etiologie, které trvaly déle než 2 měsíce. Pacienti byli léčeni hydrogenvápenatou solí OC. Konkrétně se jednalo o produkt Traumacel Biodress, vyráběný českou společností Bioster. Produkt je dodáván v podobě síťky o velikosti 7,5×5 cm nebo 10×10 cm.

Vzorek čítal 6 pacientů, z toho 2 ženy a 4 muže, průměrného věku 65 let. Průměrná doba trvání onemocnění byla 47, 75 měsíce (s časovým rozpětím 2,5 měsíce až 20 let). U 5 pacientů se jednalo o venózní ulcerace, u 1 o ulceraci následkem traumatu. U 3 pacientů se jednalo o bércové vředy bilaterální, u 3 pacientů o multilaterální. Pouze 1 pacient neudával bolestivost.

Před první aplikací Traumacelu Biodress byl zdokumentován charakter ulcerace (fotografie, planimetrie), byl zaznamenán stav spodiny a stupeň exsudace, dále byla zaznamenána bolest, kterou pacient pociťoval. Byla provedena standardní hygiena rány, do rány byla aplikována síťka Traumacel Biodress dle velikosti ulcerace. Síťka byla dále zakryta mastným tylem, vrstvou gázy a fixována obinadlem. Celková doba aplikace Traumacelu Biodress byla 9 měsíců. Převazy probíhaly po 1 až 2 dnech, v závislosti na stupni exsudace. Kontroly probíhaly každé 2 dny, kontrolován byl povlak rány, exsudát, později epitelizace okrajů a granulace rány.

Výsledky

Průměrná plocha vředu byla před zahájením studie u pozorované skupiny 203,66 cm2. Po ukončení léčby bylo u 2 pacientů pozorováno úplné zhojení ulcerace, u zbylých 4 pacientů činila výsledná plocha vředu 15,25 cm2. Subjektivně pacienti uváděli snížení bolesti v ráně a výrazné zlepšení kvality života.

Diskuze

Traumacel Biodress se vyrábí z hydrogenvápenaté soli oxidované celulózy. Použitá oxidovaná celulóza je získávána z dlouhovlákné bavlny nejvyšší kvality. Od ostatních forem celulózy se liší způsobem zpracování. Vlákna nejsou lisována, ale předena kroucením, čímž vzniká specifický povrch vlákna. Toto zajišťuje vyšší účinnost této OC. Byl pozorován velmi příznivý efekt OC na bércové vředy různé etiologie. K vyčištění a nastartování hojení rány docházelo i u několik let trvajících chronických ran. U dvou pacientů došlo k úplnému zhojení vředů. Studie prokázala také významný vliv na snížení bolestivosti v ráně. Vzhledem k tomu, že bércové vředy, a především jejich bolestivost, jsou považovány za faktory významně zhoršující kvalitu života, lze říci, že Traumacel Biodress naopak významně přispívá k jejímu zlepšení. Velmi kladně lze hodnotit skutečnost, že Traumacel Biodress je plně vstřebatelný, takže výměna krytí probíhá bez traumatizace pacienta. V průběhu studie nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky související s aplikací Traumacelu Biodress.

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík