Kazuistika - Nehojící se bércový vřed

uveřejněno: 19. 07. 2010

V 4. vydání časopisu Diagóza v ošetřovatelství vyšla kazuistika Dr. Němcové s názvem Nehojící se bércový vřed.

Prim. MUDr. Helena Němcová, Anna Snopková, kožní ambulance + stacionář, KKN. a. s., Nemocnice v Sokolově

Ulcus cruris – bércový vřed – jako chronická rána může mít různou etiologii, nejčastěji venózní nebo arteriální, ev. smíšenou. Někdy nelze primární příčinu zjistit, a z toho plynou případy tzv. nezhojitelných bércových vředů, které trápí pacienta řadu měsíců i let. Přes veškerou vyšetřovací snahu i celkovou a lokální terapii, ať klasickou, nebo s moderním krytím, opakovanými hospitalizacemi a ošetřovatelskou péčí, se tyto ulcerace opakovaně hojí a recidivují, někdy se ani zcela nezhojí. Naše kazuistika pacienta je z této skupiny, i když stálým sledování a vyšetřováním se podařila zjistit další onemocnění, která ulcerace zhoršovala.

Kazuistika Muž: nar. 1926. RA: otec zemřel následkem úrazu, matka stářím, jinak bezvýznamná. OA: od mládí měl klidové varixy, bez zánětů, trombózy i erysipelu. V r. 1946 měl úraz – popáleninu na pravém bérci, zhojeno jizvou. Exkuřák od r. 1976. V průběhu let zjištěna anémie – substituce Fe, acidum folicum, hraniční hypertenze – diuretika/léčba problematická – nedocházel k PL, na očním zjištěna angiopathia hypertonica. V r. 2006 při hospitalizaci na kožním odd. zjištěna IgG paraproteinemie – sledován hematologem, bez terapie. V r. 2009: operace katarakty na očním odd.

NO: První ulcerace se objevila v r. 1975 vpravo na bérci v místě jizvy po popálenině, od té doby opakovaně recidivy, ale býval zhojen i 2–3 roky. V péči naší ambulance je od r. 1994, předtím poslední ulcerace v roce 1990, zhojen v r. 1997. Nyní od r. 2002 prakticky trvale ulcerace na pravém bérci s postupným rozšiřováním, od r. 2006 i na levém bérci. Opakovaně hospitalizován. na kožním oddělení – v r. 1996, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009. V 6/2009 jsme začali pozorovat v okolí defektu vpravo tvořící se puchýře s čirým obsahem. Vzhledem k lokalizaci a neochotě pacienta nebylo histologické vyšetření provedeno, nasazen Prednison v dávce 40 mg – klinicky uzavřeno Pemigoid bullosus. Od té doby došlo k postupnému hojení ulcerace vpravo, vlevo zhojeno již dříve (v první polovině r. 2009).

Vyšetření: Opakovaně provedeny USG žil a tepen obou DK – bez výraznější patologie, opakované laboratorní kontroly.

Průběh: Největší rozsah ulcerací byl v letech 2006–2007 – vpravo defekt prakticky circumferentně zaujímající téměř celý bérec, šíře 15–22 cm, opakovaně spodina s povlaky, ulcerace na vnitřní straně bérce velikosti 10×20 cm.

Terapie: Celkově – venotonika, diuretika, antianemika, vitmainy, přechodně Nutridrnk, Cubitan, analgetika, antiagregantia, opakovaně ATB – dle stěru a citlivosti, přeléčen i opakovaně antimykotiky (pro nález onychomykozy).. Lokálně – klasická: Obklady. borová voda, Dermacyn, Prontosan, přechodně Persteril . Masťová terapie: Borová mast 3% (s ol. jecoris aselli), borargent, rivanolová pasta, flegmotom, Lužova pasta. Moderní krytí: Actisorb, Estex, Comfeel ulcer. dress., Traumacel Biodress. Fyzikální terapie: Bandáže, lymfodrenáže přístrojově – Lymfoven, biostimulační laser, biolampa, magnetoterapie.

Ošetřován byl za hospitalizací, zpočátku se ošetřoval sám doma, přechodně home care, nejvíce, zvláště v posledních letech, docházel na pravidelné převazy na naši ambulanci 3–4× týdně. Vlevo došlo k plnému zhojení v první polovině roku 2009 – dobrý efekt Compfeel ulcer. dress., vpravo se postupně zlepšuje po nasazení celkového kortikosteroidu při zjištění puchýřů v 6/2009. Nyní udržovací dávka Prednisonu 5–10 mg.

Závěr Závěrem bych chtěla konstatovat to, co z naší kazuistiky vyplývá, tedy že dlouhodobá péče, i ambulantní, se pravidelným sledováním a opakovaným vyšetřováním a ošetřováním pacienta s rozsáhlými ulceracemi se vyplatila. Bylo možné zjistit další přídatné i etiologicky působící faktory – zde zjištěná a léčená anémie, hypertenze, paraproteinemie a konečně lokalizovaná forma Pemphigoid bullosus s adekvátní léčbou, to vše vede k částečnému nebo i k úplnému zhojení zdánlivě nezhojitelných bércových vředů. Nutno zdůraznit a podtrhnout pečlivou ošetřovatelskou péči zdravotních sester a také jejich sledování pacienta a upozornění ošetřujícího lékaře na nové skutečnosti, celkový stav pacienta, výživu, bolestivost, změnu charakteru rány a zde i zjištění tvorby puchýřů v okolí defektu. I když se zdá být někdy péče o pacienty s bércovými vředy „sisyfovskou prací“, bývá každý malý (natož větší) pokrok směrem ke zhojení opravdovou radostí.

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.