Kazuistika - Nehojící se bércový vřed

uveřejněno: 19. 07. 2010

V 4. vydání časopisu Diagóza v ošetřovatelství vyšla kazuistika Dr. Němcové s názvem Nehojící se bércový vřed.

Prim. MUDr. Helena Němcová, Anna Snopková, kožní ambulance + stacionář, KKN. a. s., Nemocnice v Sokolově

Ulcus cruris – bércový vřed – jako chronická rána může mít různou etiologii, nejčastěji venózní nebo arteriální, ev. smíšenou. Někdy nelze primární příčinu zjistit, a z toho plynou případy tzv. nezhojitelných bércových vředů, které trápí pacienta řadu měsíců i let. Přes veškerou vyšetřovací snahu i celkovou a lokální terapii, ať klasickou, nebo s moderním krytím, opakovanými hospitalizacemi a ošetřovatelskou péčí, se tyto ulcerace opakovaně hojí a recidivují, někdy se ani zcela nezhojí. Naše kazuistika pacienta je z této skupiny, i když stálým sledování a vyšetřováním se podařila zjistit další onemocnění, která ulcerace zhoršovala.

Kazuistika Muž: nar. 1926. RA: otec zemřel následkem úrazu, matka stářím, jinak bezvýznamná. OA: od mládí měl klidové varixy, bez zánětů, trombózy i erysipelu. V r. 1946 měl úraz – popáleninu na pravém bérci, zhojeno jizvou. Exkuřák od r. 1976. V průběhu let zjištěna anémie – substituce Fe, acidum folicum, hraniční hypertenze – diuretika/léčba problematická – nedocházel k PL, na očním zjištěna angiopathia hypertonica. V r. 2006 při hospitalizaci na kožním odd. zjištěna IgG paraproteinemie – sledován hematologem, bez terapie. V r. 2009: operace katarakty na očním odd.

NO: První ulcerace se objevila v r. 1975 vpravo na bérci v místě jizvy po popálenině, od té doby opakovaně recidivy, ale býval zhojen i 2–3 roky. V péči naší ambulance je od r. 1994, předtím poslední ulcerace v roce 1990, zhojen v r. 1997. Nyní od r. 2002 prakticky trvale ulcerace na pravém bérci s postupným rozšiřováním, od r. 2006 i na levém bérci. Opakovaně hospitalizován. na kožním oddělení – v r. 1996, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009. V 6/2009 jsme začali pozorovat v okolí defektu vpravo tvořící se puchýře s čirým obsahem. Vzhledem k lokalizaci a neochotě pacienta nebylo histologické vyšetření provedeno, nasazen Prednison v dávce 40 mg – klinicky uzavřeno Pemigoid bullosus. Od té doby došlo k postupnému hojení ulcerace vpravo, vlevo zhojeno již dříve (v první polovině r. 2009).

Vyšetření: Opakovaně provedeny USG žil a tepen obou DK – bez výraznější patologie, opakované laboratorní kontroly.

Průběh: Největší rozsah ulcerací byl v letech 2006–2007 – vpravo defekt prakticky circumferentně zaujímající téměř celý bérec, šíře 15–22 cm, opakovaně spodina s povlaky, ulcerace na vnitřní straně bérce velikosti 10×20 cm.

Terapie: Celkově – venotonika, diuretika, antianemika, vitmainy, přechodně Nutridrnk, Cubitan, analgetika, antiagregantia, opakovaně ATB – dle stěru a citlivosti, přeléčen i opakovaně antimykotiky (pro nález onychomykozy).. Lokálně – klasická: Obklady. borová voda, Dermacyn, Prontosan, přechodně Persteril . Masťová terapie: Borová mast 3% (s ol. jecoris aselli), borargent, rivanolová pasta, flegmotom, Lužova pasta. Moderní krytí: Actisorb, Estex, Comfeel ulcer. dress., Traumacel Biodress. Fyzikální terapie: Bandáže, lymfodrenáže přístrojově – Lymfoven, biostimulační laser, biolampa, magnetoterapie.

Ošetřován byl za hospitalizací, zpočátku se ošetřoval sám doma, přechodně home care, nejvíce, zvláště v posledních letech, docházel na pravidelné převazy na naši ambulanci 3–4× týdně. Vlevo došlo k plnému zhojení v první polovině roku 2009 – dobrý efekt Compfeel ulcer. dress., vpravo se postupně zlepšuje po nasazení celkového kortikosteroidu při zjištění puchýřů v 6/2009. Nyní udržovací dávka Prednisonu 5–10 mg.

Závěr Závěrem bych chtěla konstatovat to, co z naší kazuistiky vyplývá, tedy že dlouhodobá péče, i ambulantní, se pravidelným sledováním a opakovaným vyšetřováním a ošetřováním pacienta s rozsáhlými ulceracemi se vyplatila. Bylo možné zjistit další přídatné i etiologicky působící faktory – zde zjištěná a léčená anémie, hypertenze, paraproteinemie a konečně lokalizovaná forma Pemphigoid bullosus s adekvátní léčbou, to vše vede k částečnému nebo i k úplnému zhojení zdánlivě nezhojitelných bércových vředů. Nutno zdůraznit a podtrhnout pečlivou ošetřovatelskou péči zdravotních sester a také jejich sledování pacienta a upozornění ošetřujícího lékaře na nové skutečnosti, celkový stav pacienta, výživu, bolestivost, změnu charakteru rány a zde i zjištění tvorby puchýřů v okolí defektu. I když se zdá být někdy péče o pacienty s bércovými vředy „sisyfovskou prací“, bývá každý malý (natož větší) pokrok směrem ke zhojení opravdovou radostí.

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík