Použití inovovaného Traumacelu Biodress při léčbě chronických ran

uveřejněno: 21. 06. 2010

V pátem vydání časopisu SESTRA vyšel článek o využití inovovaného Traumacelu

Použití inovovaného Traumacelu Biodress při léčbě chronických ran

Autorka článku prezentuje své zkušenosti s bioaktivním krytím vhodným k léčbě chronických ran. Moderní krytí se vyvíjí, na trhu se objevují stále dokonalejší materiály. Vždy je třeba zvolit nejvhodnější krytí vzhledem ke stavu defektu, fázi hojení rány a přítomnosti infekce a dalších. Klíčová slova: chronické rány, bioaktivní krytí, infikovaná rána, hojení

Na jaře roku 2009 jsem vyzkoušela při léčbě chronických ran sterilní vstřebatelné bioaktivní krytí Traumacel Biodress. Své zkušenosti s tímto krytím v kombinaci s Hyiodine jsem již prezentovala v letním čísle tohoto časopisu pro sestry. Tato kombinace se nám velice osvědčila, nevýhodou byla jen nutnost používat ještě další, svrchní krytí rány. Vyzkoušeli jsme několik různých materiálů, ale s výsledkem jsme nikdy nebyli stoprocentně spokojeni. Při použití sterilních čtverců byla nutná častější výměna, což mělo dopad nejen na finanční aspekt, ale přibyla také práce pro ošetřující personál. Moderní materiály s velkou absorpční schopností již sice nebylo nutné měnit častěji, ale finanční náročnost převazů byla neúnosná. Na podzim jsme dostali možnost vyzkoušet nový Traumacel Biodress Comfort. S velkým očekáváním jsme započali s používáním této inovované varianty nám známého krytí. Traumacel Biodress Comfort se dodává v balení, které obsahuje čtverec sterilního vstřebatelného bioaktivního krytí o velikosti 10×10 cm a neadherentní vysoce savé krytí o rozměrech 16×16 cm. Možnost stříhat oba materiály je velkou výhodou. Manipulace s tímto materiálem je velice jednoduchá, časově nenáročná a po důkladné edukaci zvládne převázat ránu i rodinný příslušník nebo pacient sám. Bohužel toto krytí nelze použít na infikované rány, se kterými se v praxi setkáváme velmi často. Na infikované rány proto výrobce vyvinul produkt Traumacel Biodress Disinfect. Obsah balení je shodný jako u Traumacelu Biodress Comfort, savé krytí ovšem navíc obsahuje antimikrobiální látku chlorhexidin 0.2 – 0.5 % hm. Toto antiseptikum ničí široké spektrum grampozitivních a gramnegativních bakterií. V ráně dochází k snížení mikrobiální zátěže, vyčištění spodiny rány, nastartování a urychlení procesu granulace a epitelizace. Navíc Traumacel Biodress Disinfect snižuje zápach z rány, což pacienti ocení. Při hledání vhodných materiálů často hraje velkou roli finanční dostupnost a v nemalé míře i komplikace při předepisování lékařem. Výhodou inovovaných výrobků z řady Traumacel Biodress je proto nejen to, že cena oproti původnímu vstřebatelnému krytí vzrostla minimálně, ale také fakt, že u tohoto krytí není nutné schválení revizním lékařem. Mám-li celkově zhodnotit tyto dva nové materiály, tak pro nemocného jsou převazy bezbolestné, krytí se k ráně nelepí a celkový vzhled krytí je úhledný. Pro ošetřující personál je výhodou časová úspora a jednoduchost při přikládání a fixaci. Lékaři ocení cenovou dostupnost a minimální administrativu. Doufám, že rok 2010 nám přinese další a dokonalejší materiály na náš trh. Přeji vám všem kolegyním mnoho úspěchů a hlavně spokojenosti v léčbě chronických ran.

Kateřina Hanušová, FN Hradec Králové, úrazová chirurgie

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík