Archiv Únor 2011

Využití Taumacelových preparátů k ošetření krvácení po exscisi perianálních duplikatur

22. 02. 2011

Do prospektivní studie jsme zařadili 35 pacientů, kterým byly za období 7/08 až 7/09 ambulantně odstraněny perianální duplikatury. Z toho bylo 68% pacientů po léčbě Hemoronem, 20% pacientů po operaci hemoroidů a 12% pacientů bez předchozí léčby hemoroidů (skupina A). Dále jsme retrospektivně zařadili 15 pacientů, kterým byly v období 2006–2007 odstraněny perianální duplikatury a k hojení nebylo využito Traumacel preparátů (skupina B).

Pozvánka

15. 02. 2011

Fibrózní Dysplazie žeber a páteře

10. 02. 2011

P. Habal, K. Kaltofen Univerzita Karlova v Praze, Kardiochirurgická klinika, +Neurochirurgická klinika Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. (práce podpořena Výzkumným záměrem MZO 00179906)

Souhrn:
Na kazuistice 56 – letého muže s multicentickou fibrózní dysplázií 5. a 6. žebra a těl hrudních obratlů, demonstrují autoři léčebný postup hrudního chirurga a neurochirurga. Nádor utlačoval pravé plicní křídlo a tvorbou pleurálních výpotků působil dušnost. Část nádoru vrůstala do míšního kanálu a utlačovala míchu. Nemocný byl vyšetřován na různých pracovištích, k chirurgickému řešení se přistoupilo po vzniku spastické paraparézy dolních končetin. V akutní fázi se z laminektomie uvolnil útlak míchy, v druhé fázi se exstirpoval tumor hrudní stěny s resekcí postižených částí žeber a těl hrudních obratlů a ve třetí fázi se stabilizovala páteř s plastikou hrudní stěny. Nádor o velikosti 60×110×80 mm měl hmotnost 1200 g. Velká resekční plocha byla zdrojem krvácení obtížně stavitelného, aplikací lokálního hemostatika Traumacel TAF se významně snížily krevní ztráty. Výsledek nás opravňuje doporučovat chirurgickou léčbu i monstrózních benigních nádorů ve spolupráci více chirurgických oborů.

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík