Archiv Leden 2010

VIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

28. 01. 2010 - 29. 01. 2010

Na konci ledna se již tradičně na univerzitě v Pardubicích konal kongres České společnosti pro léčbu rány za účasti několika stovek odborníků z Česka i zahraničí. V průběhu kongresu jste se mohli seznámit s produkty Traumacel – na našem stánku i na hodinovém workshopu na téma „Kdy a jak používat bioaktivní krytí v léčbě nehojících se chronických ran“.

NOVÉ PRODUKTY: Traumacel Biodress Comfort a Traumacel Biodress Disinfect

01. 01. 2010

Od 1. ledna 2010 byly na trh uvedeny dva nové produkty pro léčbu chronických ran – Traumacel Biodress Comfort a Traumacel Biodress Disinfect. Oba produkty si zachovávají výjimečné vlastnosti bioaktivního krytí Traumacel Biodress a nabízejí ještě vyšší komfort v hojení chronických ran. Podrobnosti o obou krytích naleznete v sekci „Produkty“. Traumacel Biodress Comfort i Traumacel Biodress Disinfect jsou plně hrazeny pojišťovnou a nepodléhají schválení revizním lékařem.

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.