Archiv Březen 2011

Bioaktivní krytí Traumacel Biodress – startér při hojení chronických ran

30. 03. 2011

Ulcus cruris (bércový vřed) je definován jako porušení integrity kožního krytu zasahující různě hluboko do podkožních tkání. Obecně je bércový vřed chronická rána s dobou hojení delší než 6 týdnů. Hojení vředů, stejně jako všech ostatních ran, dělíme do 3 fází: 1. fáze exsudativní (zánětlivá), 2. fáze proliferační (granulační), 3. fáze epitelizační (remodelační). Fáze se časově prolínají a jsou charakterizovány specifickými biochemickými pochody.

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.